Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Cirkelen met focus op ‘De proactieve kring’

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Het situeren en versterken van het belang van een positief klasklimaat door verbindend samen te werken. Weten wat cirkelen is, het waarom begrijpen, kennismaken met de spelregels, basisprincipes en deze kunnen toepassen.

Inhoud

Bouwen aan een warm en veilig leef- en leerklimaat, inzetten op verbindende communicatie vanuit gevoelens en behoeften.

Een leefklimaat creëren waarin optimaal kan geleerd worden door te werken in verbinding, vanuit persoonlijke relaties aan het welbevinden van iedereen in de groep.

We maken kennis met verschillende cirkels. Bij het werken met cirkels, zet je in op het ‘smeden van goede relaties’ met je leerlingen. Je oefent allerhande gespreks- en luistervaardigheden. Tijdens deze “klasgesprekken” die altijd gebeuren in een cirkel, kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals bv. het bespreken van de dagelijkse activiteiten op school, het benoemen van kwaliteiten van leerlingen, de ondersteuning die leerlingen verwachten, klasafspraken opmaken… Gelijkwaardigheid staat centraal. Deze methodiek kun je later dan inzetten in herstelcirkels. Cirkels kunnen ook ingezet worden in personeelsvergaderingen.


Methodiek

Deze methodiek vertrekt vanuit een cirkelopstelling. Kennismaken, toepassen, ervaren en inoefenen van het cirkelen komen aanbod.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Annick Dheedens

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T21-207