Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

Doelstellingen
 • Het belang inzien van het leggen van een focus op doelen en het concretiseren van evaluatiecriteria;
 • Samen met de leerlingen een kwaliteitenmuur opbouwen om de groei van de klas te visualiseren;
 • De aangeboden individuele groeikaarten kunnen gebruiken om leerlingen te laten evalueren en rapporteren aan ouders.
Inhoud

Met een focus op persoonsgebonden doelen klassikaal en individueel evalueren met actieve betrokkenheid van leerlingen. Dit als basis voor een goede rapportering.

De doelen zijn gekoppeld aan de generieke doelen van de persoonsgebonden ontwikkelthema’s ZILL.

Inhoud:

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes in kaart te brengen. De ‘growth mindset’ en ‘eigenaarschap van leerlingen’ staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.


We staan stil bij het geven van feedback en de impact die evalueren heeft op onze leerlingen. Je leert van elkaars ervaringen en je maakt kennis met de kwaliteitenmuur en kwaliteitenkaarten om groei in persoonsgebonden doelen te visualiseren. Je ontvangt ook een set pictogrammen waarmee je op school kunt experimenteren. 

Methodiek
 • Duiding en achtergrond bij het breder evalueren;
 • Actieve participatie;
 • Aanreiken van verschillende evaluatiemogelijkheden.
Beginsituatie

Geen voorkennis vereist

Edities

Code Sessies Status
I21-012-A
donderdag 11 februari 2021
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 11 februari 2021
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Annick Vandroemme
 • Vlajo .org

Aantal edities

1

Prijs

€ 110,00

incl. broodjeslunch en syllabus

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I21-012