CLIL in het lager onderwijs
Concreet aan de slag met CLIL

Nieuw dit schooljaar

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
 • Kennismaking met de CLIL-didactiek aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden
 • Omzetten van een Nederlandstalige les naar een CLIL-les
Inhoud

Wiskunde in het Engels of WERO in het Frans? Dat kan! 

In deze navorming laten we jou kennis maken met  CLIL (Content and Language Integrated Learning) en de didactische principes inherent aan CLIL. Concreet staan we stil bij de opbouw van een CLIL-les, instructietaal, scaffolding, de selectie van bronnen en de integratie van (inter)actieve en coöperatieve werkvormen. Hiertoe selecteren we praktijkvoorbeelden uit verschillende leergebieden.

Tijdens deze vorming zetten we ook een Nederlandstalige les om in een CLIL-les. 

Methodiek
 • Interactieve presentatie
 • Hands-on
Beginsituatie

Je hoeft geen voorkennis te hebben van CLIL.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad
 •          Tweede graad
 •          Derde graad
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 • Hoger Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-008