Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in de bouwstenen van duurzaam klassenmanagement;
 • Deze bouwstenen vertalen in een concrete en toepasbare aanpak;
 • Een positief-dynamische houding van constructieve samenwerking ontwikkelen bij alle actoren.
Inhoud

Klassenmanagement wordt al eens verward met tucht opleggen, discipline verkrijgen of zelfs baas zijn en macht hebben. Anderzijds verwachten sommige leerkrachten alle heil van 'vriendschap sluiten' met je leerlingen. In deze sessie verkennen we echter de kansen van leidinggevend verbinden, zodat het recht op leren van elke leerling verzekerd is.

Hiervoor vinden we houvast bij zeven bouwstenen:

 • grenzen en structuur
 • veiligheid en respect
 • autonomie en participatie
 • communicatie en interactie
 • groep en individu
 • aandacht en betrokkenheid
 • begrip en connectie

Elk van deze bouwstenen wordt in de diepte verkend en ruim geïllustreerd met concrete en haalbare voorbeelden.

Op aangeven van de deelnemers krijgen één of meer thema's meer aandacht (afhankelijk van de beschikbare tijd).

Methodiek
 • Interactieve uiteenzetting met op elk ogenblik ruimte voor vragen, delen van ervaringen en uitwisselen van suggesties.
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-051