Usolv-it, je elektronisch oefen-, toets- en inspiratieplatform

Afgelopen

Doelstellingen

Je verwerft een beter inzicht in de rijke inhoud van het platform en in de mogelijkheden om er zelf mee aan de slag te gaan, al of niet samen met collega’s op school. Je maakt ook kennis met de Athena module die beschikbaar is voor leerlingen in de derde graad die zich voorbereiden op verdere studies.

Je leert hoe je passende oefeningen in het platform vindt en hoe je er een oefenreeks of een inhoudstafel mee bouwt.  Je ontdekt hoe je een oefenreeks kunt aanbieden (al of niet digitaal, al of niet gekoppeld in Smartschool, al of niet op papier, …). Samen met collega’s verken je “good practices”, en je leert bij over de aankomende nieuwe zaken binnen usolv-it.

Inhoud

Usolv-it is een oefen-, toets- en inspiratieplatform. Het ondersteunt leerkrachten in nagenoeg alle Vlaamse secundaire scholen en biedt daartoe meer dan 19000 oefeningen aan die naar eigen inzicht gecombineerd kunnen worden tot oefenreeksen, formatief zowel als summatief. Er is een rijke inhoud zowel voor leerkrachten wiskunde als voor alle leerkrachten in de natuurwetenschappen (fysica, chemie, biologie) als voor de leerkrachten aardrijkskunde. Oefeningen van ijkingstoetsen, toelatingsexamens en olympiades zijn ook voorzien van statistische informatie. 

Je maakt als leerkracht kennis niet enkel met de Leerkrachtmodule die alle faciliteiten voor leerkrachten samenbrengt, maar ook de Athena toepassing die er specifiek is voor leerlingen van de derde graad in de fase van studie-oriëntering. In het tweede deel van de namiddag gaan we hands-on en kun je zelf, onder begeleiding, een oefenreeks bouwen of je eigen favoriete oefeningen opsporen en bundelen onder de vorm van een inhoudstafel. We tonen hoe je binnen de school met collega’s materiaal kunt delen en samen gebruiken.

Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten wiskunde, fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde, allen uit het secundair onderwijs. Usolv-it bevat wiskunde-oefeningen voor alle jaren van het secundair onderwijs; voor de andere vakken is de inhoud groeiend in de tweede graad en sterkst in de derde graad.


Locatie:  https://www.kuleuven.be/kulag/nl/gebouw/490-11 - lokaal 00.16

Parkeren: https://www.kuleuven.be/kulag/media/original/e0e5395c-aedc-4da5-acbb-b8ded38ab1f6.pdf

Beginsituatie

Edities

Code Sessies Status
I23-105-A
woensdag 5 oktober 2022
14.00u tot 16.30u
KU Leuven
Celestijnenlaan 200 b
3001 Heverlee, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Paul Igodt

Aantal edities

1

Prijs

€ 66,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

35

Code

I23-105