Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Doelstellingen

Deelnemers gaan in gesprek vanuit innerlijke stevigheid en spreken krachtig en radicaal eerlijk met het oog op het elkaar ontmoeten in elkaars behoeften.

Inhoud

Er is een groot verschil tussen kritiek, oordeel, met andere woorden ‘evaluatie’ en feedback. Feedback geven op een verbindende manier draagt bij aan groei binnen een organisatie, zowel op vlak van samenwerken als op vlak van persoonlijk functioneren. Het kan medewerkers motiveren en inspireren om al hun talenten aan te spreken. Feedback vanuit Verbindende Communicatie laat de ander in zijn waarde en nodigt hem/haar uit om het eigen functioneren te bevragen en zo nodig bij te sturen, uitgaande van het zelflerend vermogen van mensen. Tot slot draagt feedback geven op een verbindende manier bij tot echt contact tussen medewerkers.

In deze workshop kunnen we inzoomen om Verbindende Communicatie als algemeen kader en het geven van feedback in het bijzonder. We bekijken hoe je feedback kan formuleren op zo’n manier dat de andere kan horen wat je wil zeggen en ook zin heeft om hiermee rekening te houden.

Methodiek

We werken ervaringsgericht. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. Deelnemers gaan aan de slag met eigen voorbeelden of gesprekken waar ze tegenop zien.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers die enthousiast zijn en open staan om iets nieuws te leren.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 1.800,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Administratief ondersteunend personeel
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-273