Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Doelstellingen

Na afloop van de sessie

… weet je wat het ambacht van teamcoaching allemaal inhoudt.

… maakte je kennis met enkele teamgerichte werkvormen binnen teamcoaching.

… heb je zin om met je team samen aan de slag te gaan om via teamcoaching aan professionalisering te doen.

Inhoud

Samenwerken of samen werken? Het klinkt eenvoudiger dan het is. Om optimaal samen te werken (of zoals Tuckman over Performance schrijft) moet je als team al een stevig traject afgelegd hebben. Teamcoaching is een bijzonder waardevolle aanpak in de juiste context en mits de juiste begeleiding. 

In deze sessie ontdek je wat teamcoaching omvat en hoe je daarmee kan experimenteren. Net als bij individuele coaching wordt van de teamcoach een bijzondere set kennis, vaardigheden en specifieke houding verwacht. Via oefeningen maak je kennis met een greep uit dat pallet en word je uitgenodigd om er verder mee aan de slag te gaan.

Naast theorie en praktijkoefeningen staat leren samen werken mee centraal. We gaan voorbij de intervisie en vertrekken vanuit systeemkaders en principes van de groepsdynamica om hier verder op in te gaan.

Methodiek

Deze nascholing combineert theoretische kaders met interactieve werkvormen en coachende groepsgesprekken.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Eigen relevante casussen meebrengen is altijd een meerwaarde.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • Deeltijds Kunstonderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Administratief ondersteunend personeel
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-023