Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Doelstellingen
 • Kennismaken met de nodige ingrediënten bij het begeleiden van kinderen/jongeren rond gedragsverandering op basis van de ‘oplossingsgerichte’ methode ‘Kids skills’.
 • Kennismaken met de bijhorende werkboekjes, (DVD), website, ...
Inhoud

'Kids skills' is een methode om met kinderen/jongeren over probleemgedrag te praten en er aan te werken, gebaseerd op het oplossingsgerichte therapiemodel.

In deze aanpak vertalen we het probleemgedrag in 'te-leren-vaardigheden'. Via een aantal specifieke vraagstellingen en tussenkomsten proberen we de jongere te motiveren om deze vaardigheid aan te leren. Leerkrachten, opvoeders en ouders worden ingeschakeld als ‘supporters’. Alles gebeurt in een ‘luchtige sfeer’ waardoor deze manier van werken zowel voor het kind als voor de begeleider en zijn ouders een leuke ervaring blijft.

De grondlegger van Kids skills is de Finse psychiater Ben Furman. Hij goot dit model in gebruiksklare pakketten waardoor het door iedereen kan toegepast worden, ook zonder voorkennis van het therapiemodel.

De methode is bruikbaar binnen individuele begeleidingen maar kan ook door leraren gebruikt worden om met een ganse klas rond het gedrag van de jongeren te werken.

Meer info over Ben Furman en zijn methodes vind je alvast op de website www.kidsskills.org.

Methodiek
 • PowerPointpresentatie met filmfragmenten;
 • Demonstratie van de werkboekjes (en de interactieve DVD).


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 450,00 voor 1 sessie
 • € 900,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad
 •    Buitengewoon Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-078