Verandering aansturen, hoe doe je dat? (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Doelstellingen

Het leerlabo beoogt het ontwikkelen van inzichten én vaardigheden voor operationele beleidsverantwoordelijken in tijden van verandering. 

De cursus is gebaseerd op research over innovatie en verandermanagement.  De cursus behandelt de belangrijke methodieken om tot succesvol veranderen te komen.  De inzichten koppelen we aan concrete innovatieprojecten op de eigen school.  Zo komen we tot systeeminnovatie en  veranderingscompetentie van binnenuit, gedragen door het team en met duurzaam karakter.

Inhoud

Elke school heeft tal van innovatieve uitdagingen in deze snel veranderende complexe wereld. Of het nu gaat om een pedagogisch didactische aanpak, een leerplanimplementatie, een herstructurering van leerlingen/leerkrachten of diepgaande ontwikkelingen zoals zelfgestuurd leren, flexibele leerwegen, blended learning of formatief evalueren. De uitdagingen zijn groot… 

Webinar 1: Visie en blauwdruk van de innovatie (het plan opmaken)

 • Een gedragen visie en een concreet uitgewerkte blauwdruk van de innovatie zet aan tot actie. Hoe komen we tot een gedeelde visie en een ontwerp van de innovatie?  In deze sessie ontwerpen we een plan op basis van een visie/missie.
 • Tussentijdse opdracht 1
 • Tussentijdse feedback en ondersteuning 1 voor elke school afzonderlijk


Webinar 2: Output en verwachtingsbeelden (de route bepalen)

 • Welk beeld hebben we van de nieuwe toekomst en hoe kunnen we daar gefaseerd naar toe groeien? We ontwikkelen groeiscenario's. In deze sessie bepalen we de succescriteria om tot de gewenste output te komen.
 • Tussentijdse opdracht 2
 • Tussentijdse feedback en ondersteuning 2 voor elke school afzonderlijk


Webinar 3: Mensenwerk en groepsdynamica d.m.v. scrums (de mensen engageren en empoweren)

 • Innoveren op school is mensenwerk: welke emoties doorlopen mensen in verandering en hoe zorgen we ervoor dat iedereen een rol opneemt in de innovatie?  In deze sessie leren we hoe mensen reageren op aangekondigde verandering en zorgen we dat iedereen aan zet blijft door dynamisch projectmanagement toe te passen.
 • Tussentijdse opdracht 3
 • Tussentijdse feedback en ondersteuning 3 voor elke school afzonderlijk


Webinar 4: Systeemverandering via proeftuinwerking (leren al doende)

 • We starten verschillende proeftuinen op school als experimenteerruimte. We zorgen ervoor dat deze uiteindelijk duurzame verandering teweegbrengen. In deze sessie ontwerpen we proeftuinen.  
 • Tussentijdse opdracht 4
 • Tussentijdse feedback en ondersteuning 4 voor elke school afzonderlijk


Webinar 5: Meten, verankeren en doorgroeien (output en nieuwe uitdagingen)

 • Hoe meten we de output van de innovatie en hoe koppelen we dit aan het kwaliteitsdenken van het ROK? In deze sessie zorgen we ervoor dat de innovaties leiden tot kwaliteitsverbetering. 
 • Tussentijdse opdracht 5
 • Tussentijdse feedback en ondersteuning 5 voor elke school afzonderlijk
Methodiek
#5 Online instructiesessies van 2u: Webinar leren gespreid over het jaar.
#5 Concretisering via actieonderzoek en opdrachten binnen de eigen schoolcontext d.m.v. tussentijdse opdrachten.
#5 Online ondersteuningsmomenten per school met opvolging en feedback vanuit de schooleigen concretisering door de cursusbegeleider.
Deze opleiding voorziet ook voor alle deelnemers templates, werkbladen en digitale ondersteuningsprogramma’s zoals Trello en Miro.
Deze opleiding voorziet ook een digitaal werkplatform voor coöperatief werken en delen van documenten en ervaring.
Beginsituatie
 • Er wordt een voortaak geformuleerd en na elke webinar sessie volgt een opdracht. 
 • Directies, coördinatoren, beleidsondersteuners en leerkracht-innovators binnen de school zijn welkom!

Edities

Code Sessies Status
I23-046-A
donderdag 13 oktober 2022
14.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
donderdag 17 november 2022
14.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
donderdag 15 december 2022
14.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
donderdag 16 februari 2023
14.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
donderdag 23 maart 2023
14.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Peter Van de Moortel

Aantal edities

1

Prijs

€ 275,00

incl. tussentijdse coachings/opvolgingsgesprekken met de cursusbegeleider

Type nascholing

Individu

Leerformat

Leerlabo

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I23-046