Aan de slag met ex-OKAN-leerlingen in jouw vak!
Duurzame taalondersteuning voor ex-OKAN-leerlingen

Afgelast

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
  • Deelnemers weten voor welke uitdagingen ex-OKAN-leerlingen in hun lessen precies staan.
  • Deelnemers zijn op de hoogte van het voortraject van hun ex-OKAN-leerlingen en hun voortdurende proces van tweedetaalverwerving.
  • Deelnemers weten hoe ze in hun lessen concreet kunnen inspelen op de talige noden van de ex-OKAN-leerlingen, en bij uitbreiding alle taalzwakke leerlingen. 
Inhoud

De groep anderstalige nieuwkomers die de klassen bevolken, wordt elk jaar groter. Deze situatie zorgt voor een uitdagende dynamiek in de lespraktijk, want deze leerlingen beheersen het Nederlands onvoldoende om de lessen te kunnen volgen. Hun leerkrachten zitten bijgevolg met de handen in het haar. Ze willen deze leerlingen helpen en ondersteunen, maar ze weten niet goed hoe. Ze willen ook de reguliere leerlingen voldoende (blijven) uitdagen. 

Om aan deze vraag tegemoet te komen, ontwikkelden de onderzoekers een didactisch cahier met vijf concrete richtlijnen om ex-OKAN-leerlingen duurzaam te ondersteunen in alle lessen van het secundair onderwijs. De focus van deze didactische tool is leerkrachten competent maken om het aanbod in de klas optimaal af te stemmen op de diversiteit aan leerlingen in de klas, en bij uitbreiding in de volledige school. 


Methodiek

Infosessie met focus op concrete voorbeelden die meteen in de eigen praktijk kunnen worden toegepast. 

Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I23-123-A Afgelast
woensdag 12 oktober 2022
14.00u tot 17.00u
KH VIVES Campus Torhout
Sint-Jozefstraat 1
8820 Torhout, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Ingrid Declercq
  • Liesbeth Ghesquière

Aantal edities

0

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I23-123