Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven

Doelstellingen

De deelnemers:

 • hebben inzicht in belang van taalbewust beroepsonderwijs;
 • hebben inzicht in de kenmerken van taalgerichte didactiek en kunnen die ook toepassen;
 • gaan met elkaar hierover in overleg;
 • kunnen bijdragen tot het opstellen van een taalgericht beleidsplan in hun school.

informatie - actie - reflectie

Inhoud

Taalbeleid is een rijkgevulde doos..

Het hart van taalbeleid ligt in de klas zelf: een aanpak die de taalvaardigheid van leerlingen en dus ook hun kans op succes bevordert.

Dit geldt ook voor het beroepsgerichte onderwijs. Je kunt immers taal leren in elke leer- en werksituatie.

We verkennen 5 cruciale en concrete sporen voor zo’n taalontwikkelende lesaanpak.

En hier zitten we bij de essentie: taalgerichte lessen houden niet alleen in dat leerlingen actief met taal bezig zijn, maar ook dat de leraar zich expliciet afvraagt welke taal nodig is om de aangeboden leertaken uit te voeren.

Zo bekeken is de inzet van taalbewust beroepsonderwijs niet alleen de taalontwikkeling van leerlingen, maar ook een hoger rendement van het vakonderwijs! Welke leerkracht kan dit weerstaan?

Methodiek

Het begrip 'taalbewust beroepsonderwijs’ wordt gekaderd en elk spoor concreet ingevuld. Afhankelijk van de beschikbare tijd (één sessie of meer) passen we de verworven inzichten ook toe op concrete lesscenario’s die we in groepjes bespreken. Zo worden de inzichten ook verdiept.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Jan Gilté

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie
 • € 1.300,00 voor 2 sessies
 • € 1.950,00 voor 3 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 •       Tweede graad
 •          Derde leerjaar Dubbele finaliteit
 •       Derde graad
 •          Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-156