Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Afgelopen

Inhoud

Programma:

08.30 u. onthaal met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

09.00 u. welkom en inleiding door vakbegeleider Ellen Termote

09.30 u.  werkwinkels beurt 1

11.00 u. pauze met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

11.30 u. werkwinkels beurt 2

13.00 u. einde

Werkwinkels

Doelstelling

Deelnemers kunnen met Suite en Notitieblok wiskundige problemen oplossen van mathematiseren tot formuleren van het resultaat.

Inhoud

Je verkent de interface van GeoGebra Suite als een krachtige intuïtieve rekenmachine en niet als wiskunde software die je moet aanleren. Een Suite venster kan je ook als tool gebruiken binnen Notitieblok, de whiteboard omgeving van GeoGebra.

Zo kan je in Notitieblok een les voorbereiden en een bordplan klaarzetten om actief in te werken. Je kunt in Notitieblok vrij tekenen en schrijven of tabellen creëren om wiskundige problemen aan te pakken van mathematiseren over berekenen tot het formuleren van een antwoord. 

Methodiek

We verkennen actief de interface van Suite en de invoegtoepassingen van Notitieblok. We bekijken uitgewerkte voorbeelden uit de initiatiehandleiding en werken zelf enkele typische opgaven uit in Notitieblok.

Beginsituatie

Basiskennis GeoGebra is aangewezen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
 • De deelnemers brengen hun eigen laptop mee.
 • De deelnemers hebben een GeoGebra account of kunnen inloggen op geogebra.org met een ander account.
Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Chris Cambré
Doelgroep

Leraren wiskunde die nog geen of slechts weinig ervaring hebben met het gebruik van GeoGebra in de klas.

Doelstelling
 • Een overzicht krijgen van enkele veel gebruikte mogelijkheden en toepassingen van GeoGebra
 • Gebruik van GeoGebra Suite als grafische rekenmachine in de klas
Inhoud

Door de digisprong wordt in veel scholen de klassieke grafische rekenmachine vervangen door software op een laptop, in het bijzonder GeoGebra. Toch heeft nog niet elke leerkracht wiskunde voldoende zicht op de mogelijkheden van GeoGebra. In deze sessie behandelen we verschillende vragen van beginnende GeoGebra gebruikers. Waar vind ik GeoGebra? Welke app kies ik? Waarvoor gebruik ik GeoGebra? Waar vind ik interessante applets en handleidingen? Hoe gebruik ik GeoGebra Suite in de klas? Waar kan ik hulp vinden bij commando’s? Waar vind ik bewaarde bestanden terug? Hoe gebruik ik GeoGebra bij toetsen en examens? 

Methodiek
 • Demonstratie
 • Zelfstandig oefenen
Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers brengen hun eigen laptop mee.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Els Coussement
Doelstelling

Na deze sessie hebben de gebruikers een beter zicht op het gebruik van de vergelijkingseditor in MS-Office en kennen ze een aantal trucjes om vlot met afbeeldingen en tabellen te werken.

Inhoud

Van de leraars wordt verwacht dat we volop inzetten op het gebruik van ict. Onontbeerlijk daarbij is dat we ook vlot wiskundige teksten kunnen maken.

In deze sessie hebben we het daarom over de volgende onderwerpen:

 • Het gebruik van de gratis en krachtige vergelijkingseditor van MS-Office: hoewel velen die editor waarschijnlijk wel gebruiken, gebeurt dit niet altijd op een vlotte manier. Er zijn hier nochtans heel wat mogelijkheden om vlug en vlot formules te typen. Er is ook aandacht voor het typen van formules naast een tekst, zonder dat de formule verkleint.
 • Overbrengen van afbeeldingen vanuit GeoGebra naar een tekstdocument, met behoud van de ware grootte van de afbeelding.
 • Overbrengen van een tabel uit Excel naar een tekst.
 • Werken met sjablonen.
Methodiek

Demosessie

Beginsituatie

Geen bijzondere voorkennis verwacht. Elementair gebruik van Geogebra en MS-Office moet volstaan om de sessie te volgen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers mogen een laptop meebrengen om een en ander uit te proberen van wat gedemonstreerd wordt (maar dit is zeker geen vereiste, de sessie is vooral een demosessie). In dat geval zorgen zij er zelf voor dat GeoGebra en MS-Office vooraf op hun laptop geïnstalleerd zijn.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Paul Decuypere
Doelgroep

Leraren tweede graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit

Doelstelling

Na deze workshop:

 • kennen de deelnemers de basisbegrippen en -concepten van grafentheorie
 • kennen de deelnemers enkele belangrijke toepassingen en contexten van grafen
Inhoud

Met grafen kun je complexe situaties modelleren die heel relevant zijn in onze maatschappij: metronetwerken, routeplanners, sociale netwerken, het internet… Grafentheorie is wiskundig heel rijk en is tegelijk erg toegankelijk. Met een klein beetje basiskennis kun je al vlug mooie redeneeroefeningen maken en net dat maakt het een interessant onderwerp voor in de klas. Ook leerlingen die niet vaardig zijn in algebra, kunnen met grafen snel tot echt wiskundige denkactiviteiten komen.

 Problemen oplossen met grafen is een nieuwe eindterm in de tweede graad. Voor heel wat leraren is dit onderwerp onbekend of uit het oog verloren. Via een reeks uitdagende probleempjes die je rechtstreeks in de klas kunt gebruiken, verkennen we in deze workshop de basisbegrippen en -concepten uit de grafentheorie. Je hebt hiervoor geen enkele voorkennis van grafen nodig. Bovendien leggen we de link met de lessen algoritmiek: we onderzoeken enkele bekende algoritmen waarmee we problemen kunnen oplossen die worden gemodelleerd met grafen.

Methodiek

De deelnemers lossen zelf enkele kleinere problemen op met grafen. Dit wordt afgewisseld met een bespreking van deze problemen en de theorie die erbij hoort door de lesgever. De historische context en sommige algoritmen worden door de lesgever gepresenteerd.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Els Vanlommel
Doelstelling

De invoering van eindtermen basisgeletterdheid wiskunde is één van de grote vernieuwingen in de onderwijshervorming van de eerste graad. Het opzet is prachtig: een aantal wiskundige basisvaardigheden zijn zo cruciaal voor het functioneren in de maatschappij, dat elke leerling ze op het einde van de eerste graad moet bereiken. Toch durft dat in de praktijk wat tegen te vallen: sommigen verliezen zich in eindeloze boekhoudingen van welke leerling welk doel al bereikt heeft, anderen gaan ervan uit dat hun leerlingen die basisgeletterdheid al verworven hebben in de lagere school, of ze sowieso wel zullen verwerven met de reguliere eindtermen van de A- en B-stroom. Hoe kunnen we dit op een haalbare en efficiënte manier realiseren bij leerlingen?

Inhoud

De invoering van eindtermen basisgeletterdheid wiskunde is één van de grote vernieuwingen in de onderwijshervorming van de eerste graad. Het opzet is prachtig: een aantal wiskundige basisvaardigheden zijn zo cruciaal voor het functioneren in de maatschappij, dat elke leerling ze op het einde van de eerste graad moet bereiken. Toch durft dat in de praktijk wat tegen te vallen: sommigen verliezen zich in eindeloze boekhoudingen van welke leerling welk doel al bereikt heeft, anderen gaan ervan uit dat hun leerlingen die basisgeletterdheid al verworven hebben in de lagere school, of ze sowieso wel zullen verwerven met de reguliere eindtermen van de A- en B-stroom. Hoe kunnen we dit op een haalbare en efficiënte manier realiseren bij leerlingen?

Na het volgen van deze workshop...

 • heb je een realistisch en haalbaar beeld over de basisgeletterdheid wiskunde;
 • erken je de opportuniteiten én valkuilen van verschillende integratievormen van de basisgeletterdheid wiskunde in de klas- en evaluatiepraktijk;
 • blijf je ver weg van planlast bij het integreren van de basisgeletterdheid wiskunde;
 • bewaak je de balans tussen de reguliere eindtermen/leerplandoelen A- en B-stroom en de basisgeletterdheid wiskunde.
Methodiek

Mix van lezing en eigen actieve inbreng.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Filip Moons
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad doorstroomfinaliteit

Doelstelling
 • Implementeren van computational thinking in de wiskundeles
 • Introductie tot de basisprincipes van Python programmeren 
Inhoud

Daag leerlingen uit om creatief problemen aan te pakken en een machine logische algoritmes te laten uitvoeren. Zo onderzoeken ze wiskundige concepten en ontwikkelen ze vaardigheden die vaak de basis vormen van onze digitale maatschappij. 

Aan de hand van concrete wiskundige voorbeelden tonen we hoe programmeren en wiskunde kunnen samenwerken en computational thinking een plaats kan krijgen in de wiskundeles. Je maakt al doende kennis met de Python-programmeeromgeving en de structuur van een Python-programma. 

De meest gebruikte variabele-types komen aan bod, samen met I/O-opdrachten, voorwaardelijke uitdrukkingen, lussen, functies en de basismodules Math en Random.

Afsluitend tonen we ook enkele voorbeelden gebruikmakend van grafische Python modules en hoe zinvol gebruik kan gemaakt worden van een BBC micro:bit.

Methodiek

Interactieve workshop met hands-on opdrachten

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Laptop met op voorhand te installeren software (gratis)

https://education.ti.com/nl-be/forms/nl/seed-software-offer

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
Docenten
 • Ludovic Wallaart
Doelgroep

Leraren tweede graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit

Doelstelling
 • Je maakt voor je leerlingen een webcursus aan in Dodona.
 • Je programmeert een eenvoudig programma in Dodona.
 • Je verkent de tools om leerlingen te evalueren in Dodona.
Inhoud

Met het leerplan wiskunde in de hand verkennen we de afbakening van het leerplandoel over computationeel denken. Wat kan je aan bod laten komen zonder laptop of unplugged? Wanneer zet je de laptop en Dodona in?

We loggen in op Dodona en vragen de lerarenrol aan (als dit nog niet gebeurd is). Op basis van het aangeboden materiaal van uitgeverijen maken we een webcursus voor leerlingen aan. We programmeren een eenvoudig programma om de werking van Dodona te testen. Ten slotte bekijken we welke tools Dodona aanbiedt om leerlingen te evalueren.

Methodiek

Er zijn slides beschikbaar en er wordt een demo gegeven van Dodona. Deelnemers kunnen deelnemen aan de demo en er is ruimte voor het stellen van vragen.

Beginsituatie

Leerkrachten hebben een laptop mee en hebben liefst op voorhand de lerarenrol aangevraagd op het Dodona-platform (https://dodona.ugent.be). Inloggen is gratis en kan met een account van Smartschool, Microsoft 365, Google Workspace enz.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Leerkrachten hebben een laptop mee en hebben liefst op voorhand de lerarenrol aangevraagd op het Dodona-platform (https://dodona.ugent.be). Inloggen is gratis en kan met een account van Smartschool, Microsoft 365, Google Workspace enz.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
Docenten
 • Dominiek Vandewalle
Doelstelling

De workshop wil een aanzet geven om de wiskundige principes te leren kennen waarop heel wat goocheltrucs gebaseerd zijn. Inhoudelijk sluit dit niet rechtstreeks aan bij leerplandoelen.

Inhoud

De navorming start met een kort optreden van professioneel goochelaar Herman Dufraing. We zoeken welke wiskundige principes er achter zijn trucs zitten en hoe je ze kunt inzetten in een wiskundeles. 

Tijdens het tweede deel leren jullie jezelf een aantal goocheltrucs aan en zoomen we in op de wiskundige achtergrondinformatie. Na de navorming kan je de volgende dag de klas instappen en je leerlingen verrassen als een echte goochelaar.

Goochelaars gebruiken voor hun ‘mentale’ acts rekenkundige trucjes of wiskundige principes. Door de wijze van presenteren krijgen die op zich vaak eenvoudige foefjes een magische uitstraling. In het laatste deel treedt Herman opnieuw op en komt het verschil tussen een wiskunde truc en een goocheltruc aan bod.

We hebben ondertussen een heel gamma aan trucs. We werken gedifferentieerd zodat deelnemers aan onze workshop op vorige dagen van de wiskunde zich kunnen buigen over voor hen onbekende trucs.

Methodiek

Gedurende het eerste en laatste kwartier genieten de deelnemers van een mini goochelshow. Tijdens het tweede deel splitsen we op in groepen die elk een verschillende truc inoefenen, onder de loep nemen en uitvoeren als een echte goochelaar.

Beginsituatie

Met een open blik buiten het boekje van de leerplaninhoud kijken. 

Wat acteertalent dat een leraar ook in de klas gebruikt, is meegenomen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
 • Rekenmachine
 • Pen en papier
 • Eventueel een boek of kaarten
 • GSM
Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Gilberte Verbeeck
 • Herman Dufraing
Doelstelling

De deelnemers kunnen:

 • ervaren dat activerende werkvormen in wiskundelessen motiverend zijn en ook denkontwikkeling bij leerlingen stimuleren;
 • uit gegeven voorbeelden inspiratie halen om zelf activerend lesmaterialen te bedenken.
Inhoud

Leerlingen leren meer als ze actief betrokken zijn bij het leerproces, dat weten we allemaal. Actieve werkvormen zorgen bovendien vaak voor meer motivatie bij de leerlingen. In deze sessie bespreken we veel verschillende actieve werkvormen, telkens aan de hand van concrete lesonderwerpen wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs.

Een aantal voorbeelden zijn gericht op motivatie en doorzettingsvermogen (o.a. spelvormen), terwijl bij een ander deel van de voorbeelden de aandacht specifiek gaat naar het actief stimuleren van het denken van elke leerling bij de aanbreng van een onderwerp. 


Opgelet: Deze workshop is een herhaling van vorig schooljaar.

Methodiek

In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met verschillende werkvormen.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Katrien Cnudde
 • Machteld Pensaert
Doelstelling

De deelnemers zien de noodzaak van binnenklasdifferentiatie in en hoe zelfregulatie daarbij een rol kan spelen.

Inhoud

Vertrekkende vanuit de doelen van de eerste en tweede graad bekijken we in deze sessie hoe we leerlingen de best mogelijke begeleiding kunnen geven. We bekijken hoe binnenklasdifferentiatie kan ingezet worden om de doelen met elke leerling te bereiken.

Verder gaan we dieper in op zelfregulerend leren. Daarbij leggen we vooral de nadruk op de competenties die hierbij getraind kunnen/moeten worden en hoe we dit binnen onze wiskundelessen kunnen aanpakken.

Zijdelings kan ook taalontwikkelend lesgeven aan bod komen.

Methodiek

Instructiemomenten worden afgewisseld met oefenvormen en mogelijkheid tot vragen stellen.

Beurten
Docenten
  Inhoud

  We beginnen gezamenlijk met breinbrekers met een pentominoslinger, een rekentorenspel, een diamantvlakvulling … Voor deze opdrachten krijg je per twee een tas met materiaal dat je nadien mag meenemen.

  Nadien is een waaier van opdrachten die zowel in de eerste als tweede graad bruikbaar zijn en je zeker achteraf een leuke les wiskunde bezorgen. Bij heel wat doordenkers is er materiaal dat zeker helpt om de problemen beter te analyseren en dat je achteraf als je de opdracht leuk en bruikbaar vindt mag verdelen. Het materiaal is ook gemakkelijk zelf te maken. Ideeën voor opendeurdag, de pidag of valentijnsdag te vieren ga je zeker opdoen. 

  Methodiek

  Door meer of minder hulp en materiaal te geven kan je met deze denkers heel goed differentiëren en laat je iedereen het probleem op zijn manier onderzoeken. Iedereen heeft het genot van iets te vinden.

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Matthijs Coster
  • Odette De Meulemeester
  Doelstelling
  • Je leert alle stappen van een statistisch onderzoekje doorlopen met leerlingen (onderzoeksvraag bepalen, data verzamelen, data verwerken, conclusie trekken).
  • Je leert de nodige ICT-vaardigheden om de eindtermen statistiek die betrekking hebben op de verdeling van 1 grootheid in de eerste en de tweede graad te realiseren.
  • Je leert een aantal veel voorkomende misconcepties binnen (univariate) statistiek kennen.
  • Je leert een aantal didactische insteken om leerlingen op een inzichtelijke manier met statistische data te laten omgaan. 
  Inhoud

  Sinds de nieuwe eindtermen wiskunde, worden zowel in de eerste als in de tweede graad leerlingen uitgedaagd om, op basis van een zelf geformuleerde onderzoeksvraag, data van één grootheid te verzamelen, te analyseren en de resultaten te interpreteren. Hoe pak je dit als leraar best aan in de klas? Waar vind je authentieke data? Op welke manier kan je leerlingen activeren? Hoe kan je het inzicht van leerlingen bevorderen? En welke ICT-vaardigheden hebben leerlingen nodig om bevlogen met (univariate) statistiek aan de slag te kunnen gaan in de klas?   

  We starten met een korte toelichting over de inhoud van de eindtermen univariate statistiek (i.e. de eindtermen die betrekking hebben op de verdeling van één grootheid). Daarna doorlopen we, volledig in de geest van het nieuwe curriculum, alle stappen die horen bij een statistisch onderzoekje: we leren hoe we (1) geschikte onderzoeksvragen kunnen ontwerpen met leerlingen, (2) data kunnen verzamelen via zelf-opgestelde online vragenlijsten, (3) data met de computer in grafieken gieten en daarbij een aantal belangrijke maten berekenen (gemiddelde, variatiebreedte,…), en (4) conclusies trekken. We staan stil bij een aantal misconcepties binnen statistiek en geven ook enkele voorbeelden van werkvormen die het inzicht van leerlingen stimuleren bij het interpreteren van statistische gegevens en resultaten. 

  Methodiek

  Na een korte toelichting over de inhoud van de eindtermen statistiek, ontdek je diverse manieren om deze eindtermen didactisch te vertalen naar jouw klaspraktijk. Je krijgt eveneens de tijd om zelf aan de slag te gaan met een aantal digitale tools. Inspiratie opdoen om jouw leerlingen te prikkelen is de hoofddoelstelling. De heel praktische insteek van de nascholing zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen. 

  Beginsituatie

  Leraars wiskunde 1e en 2e graad, lerarenopleiders en/of iedereen die betrokken is bij de nieuwe eindtermen wiskunde.

  Basiskennis Excel (cf. rijen, kolommen, cellen, basisfuncties). 

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Zorg ervoor dat je de login gegevens van jouw Google account kent. Indien je nog geen Google account hebt, gelieve deze dan thuis aan te maken en de login gegevens mee te nemen naar de nascholing.
  • Eigen laptop meebrengen. 
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Ellen Vandervieren
  Doelgroep

  Leraren tweede graad finaliteit arbeidsmarkt

  Doelstelling

  De deelnemers maken kennis met het vijfstrengenmodel van wiskundige bekwaamheid en passen dit model toe op situaties uit het dagelijks leven van de leerling.

  Inhoud

  Tijdens deze sessie beleven we een doordeweekse dag van een leerling uit het beroepsonderwijs. Je merkt dat het dagelijks leven doorspekt is met cijfers, getallen en wiskundige realiteit. Leerlingen uit de A-finaliteit menen in dit verband dikwijls tegen complexe problemen en wiskundige obstakels aan te lopen. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden in functionele contexten reiken we tools aan om doordacht met rekenvaardigheden aan de slag te gaan. Zo krijgen leerlingen meer vertrouwen in eigen kunnen en groeien ze in hun persoonlijke rekenvaardigheden. Uiteraard houden we onze praktische voorbeelden tegen het licht van de nieuwe eindtermen en geven we suggesties hoe je ze kan realiseren in samenhang met andere sleutelcompetenties.

  Methodiek

  Informatieve workshop

  Beginsituatie

  Affiniteit hebben met de leerlingen van de A-finaliteit

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Maarten De Beucker
  Doelgroep

  Leraren tweede graad 

  Doelstelling

  De deelnemers kunnen vanuit het nieuw leerplan dit hoofdstuk nog steeds gebruiken om hun leerlingen goed te oriënteren.

  Inhoud

  Analytische meetkunde biedt veel mogelijkheden om algemene doelen zoals bewijzen en redeneren bij de leerlingen aan te brengen.

  Vanuit een vectoriële bril kijken we naar de klassieke onderwerpen en stellen verschillende aanpakken tegenover elkaar. Het geheel past in een cursus die voor de deelnemers beschikbaar is.

  Goed om weten: We voorzien voor deze workshop de virtual classroom. De docente zal hierbij niet fysiek aanwezig zijn.

  Methodiek

  Doceren, tijd voor interactie zal beperkt zijn.

  Beurten
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Machteld Verhenne

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • zaterdag 26 november 2022
  van 09:00u tot 13:00u

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
  Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK, België

  Prijs

  € 59,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs
  •    Eerste graad
  •    Tweede graad

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  400

  Code

  D23-011