Met ‘LEES EERST DE VRAAG!’ is de kous niet af
Over bewust focussen bij het maken van opdrachten en toetsen

Doelstellingen
  • Situering van moeilijkheden met werkhouding, aandacht en concentratie binnen het begrip leercompetentie;
  • Inzicht krijgen in mogelijke oorzaken en beïnvloedende factoren van deze problematiek;
  • Kennismaken met concrete initiatieven die leerlingen ondersteunen op het vlak van motivatie en focus voor, tijdens en na een opdracht of toets.
Inhoud

ZE LEZEN DE VRAAG NIET!’ Herken je deze bijna wanhoopskreet, die leraren –vanuit een flinke dosis frustratie of ergernis– slaken bij/na het corrigeren van taken of toetsen van hun leerlingen? De vraag die zich opdringt is: gaat het enkel over lezen? Of kunnen we dit gegeven vanuit een bredere focus benaderen?

In deze sessie verkennen we deze thematiek vanuit een visie op leren, gestoeld op wetenschappelijke inzichten. We duiden het fenomeen ‘aandacht’ vanuit verschillende gezichtspunten en focussen op het optimaliseren ervan. Een praktijkgerichte insteek dus, zodat jij meteen aan de slag kunt, en jouw succeservaring en die van je leerlingen een flinke boost krijgt. 

Deze TOPICS passeren tijdens de sessie de revue: 

Leren en leren leren: wat is dat?

Hoe en waar situeer je ‘concentratie en focus’ binnen het competentiegericht leren? 

Praktische TIPS om aandacht te bevorderen (wat werkt? wat niet?)

De werking van het menselijk brein en de gevolgen voor het werken met tekst(en)

De bepalende factor: MOTIVATIE

Opdrachten SMART formuleren, hoe doe je dat? 

Vraag en antwoordstructuren: een divers gegeven

Metacognitie stimuleren door kritische zelfspraak aan te leren

Methodiek

Interactieve presentatie, reflectie en uitwisseling, gesprek, praktische oefeningen

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs
  •    Lager Onderwijs
  • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-148