Patronen anders bekeken. De ontwikkeling van patroonvaardigheden bij kleuters en hoe je deze kan stimuleren

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen

Zicht krijgen op de ontwikkelingslijn van patroonvaardigheden bij 3- tot 7-jarigen, om zo de aangereikte praktijktips in de eigen klas vlot te kunnen toepassen. 

Inhoud

Patroonvaardigheden zijn een belangrijke component van de vroege wiskundige ontwikkeling. Een goed inzicht in patronen en hun onderliggende structuur vormt bovendien de basis voor wiskundige concepten zoals vermenigvuldigingen, verhoudingen en functies. Maar hoe zorg je ervoor dat een kind inzicht krijgt in de onderliggende structuur van een patroon?
Tijdens deze sessie lichten we kort het onderzoek naar patroonvaardigheden toe, waarbij we sterk focussen op de ontwikkeling en stimulering van patroonvaardigheden. Als houvast gebruiken we hiervoor de ontwikkelingslijn van patroonvaardigheden bij 3- tot 7-jarigen. Deze ontwikkelingslijn schetst de verschillende fases die kinderen doorlopen, en welke activiteiten hierbij aansluiten. Deelnemers krijgen de kans om tussendoor over hun eigen onderwijspraktijk te reflecteren in kleine groepen. We reiken verschillende praktische tips aan om activiteiten vorm te geven, die de deelnemers daarna kunnen gebruiken om een nieuwe activiteit uit te werken in kleine groepen.

Meer info over de nascholers:

Nore Wijns en Joke Torbeyns zijn beide werkzaam aan KU Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie. 

Nore is postdoc aan KU Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en Technologie. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling en stimulering van patroonvaardigheden bij vier-tot zesjarigen. Zij heeft reeds verschillende interventiestudies opgesteld waarbij de patroonvaardigheden van kleuters (4-6 jarigen) door middel van prentenboeken en activiteiten gestimuleerd werden. 

Joke is Tenure Track docent en voert onderzoek uit naar de wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen en de mogelijkheden om deze te stimuleren in het onderwijs, met bijzondere aandacht voor prentenboeken en de competenties van leerkrachten.


Methodiek
  • Presentatie van ontwikkelingslijn
  • Reflectie en uitwerken van een activiteit in kleine groepen
Beginsituatie

Enige ervaring met onderwijs aan kleuters is aangewezen.

Edities

Code Sessies Status
I23-119-A
woensdag 9 november 2022
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Joke Torbeyns
  • Nore Wijns

Aantal edities

1

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Kleuteronderwijs
  •    Tweede kleuter
  •    Derde kleuter

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I23-119