Leerlabo Lezen op school. Lezen doe je samen!
Op naar meer leesmotivatie en een duurzaam leesbeleid

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Dit leerlabo wil samen met het leesteam inzetten op het verhogen van leesmotivatie en het opstellen van een leesbeleid op school.

Inhoud

Dit leerlabo schetst de ervaringen van het tweejarig project Lezen op School, waarin het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van Vives 18 basisscholen ondersteunde in de zoektocht naar meer leesmotivatie en het werken aan een gedragen leesbeleid. 

In het eerste leerlabo maak je kennis met succesfactoren voor lezen op school, brengen we door middel van de leesscan het leesbeleid op je school in kaart en ontwikkelen we leesinterventies.

Na deze sessie plan je die leesstimulerende interventies op school, waarop we tijdens het tweede leerlabo terugblikken. In het tweede leerlabo blikken we meteen opnieuw vooruit, voor een aantal nieuwe leesinterventies in het tweede en derde trimester.

Let op, dit leerlabo volg je als leesteam! Dit leesteam is de drijvende kracht voor meer lezen op school en bestaat uit een directeur, zorgcoördinator of beleidsondersteuner en een of meerdere leraren uit zowel het team kleuter als lager.


Methodiek

Dit leerlabo bestaat uit twee sessies waarin deelnemers samen met een leescoach aan de slag gaan met het leesbeleid op school. De deelnemers toetsen de kennis aan de praktijk, ontwikkelen leesinterventies en testen die interventies uit op school. In de terugkomsessie bespreken we de interventies, delen we ervaringen en blikken we opnieuw vooruit. Doelen en interventies worden vastgezet in een leesbeleidsplan. 

Beginsituatie

Dit leerlabo volg je als leesteam! Dit leesteam is de drijvende kracht voor meer lezen op school en bestaat uit een directeur, zorgcoördinator of beleidsondersteuner en een of meerdere leraren uit zowel het team kleuter als lager. 

Edities

Code Sessies Status
I25-058-A
woensdag 2 oktober 2024
13.30u tot 16.30u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
woensdag 29 januari 2025
13.30u tot 16.30u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Daan Debuysere
 • Justine Pillaert
 • Lien Vanopstal

Aantal edities

1

Prijs

€ 139,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Leerlabo

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs
 •    Kleuteronderwijs
 •    Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I25-058