Sterk in STEM in de kleuterschool

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
STEM ‘leren zien’ en een krachtige speel- en leeromgeving kunnen vormgeven voor STEM in de eigen klaspraktijk.
Inhoud

In deze vorming staat het vormgeven van STEM met kleuters centraal. STEM wordt hierbij gezien als een belangrijke hefboom om kinderen niet alleen te begeleiden in de ontwikkeling van STEM-geletterdheid, maar bovenal ook om kinderen hun persoonsgebonden ontwikkeling te versterken. 

In de vorming worden vanuit de klaspraktijk aanknopingspunten en voorwaarden aangekaart voor STEM met verschillende leeftijdsgroepen van kleuters. Een toegankelijke methodiek wordt opgebouwd voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin kleuters problemen kunnen oplossen via een samenspel van STEM-leergebieden (wiskundige initiatie, wetenschappen en techniek). Via allerlei praktijkvoorbeelden worden inspirerende invalshoeken belicht om STEM ‘te leren zien’ en deel te laten worden van de eigen praktijk.

Methodiek

Via praktijkvoorbeelden (foto’s, filmpjes) wordt uitgezocht hoe STEM en kleuters hand in hand kunnen gaan. Deelnemers gaan hierbij ook zelf aan de slag en er wordt tijd voorzien voor uitwisseling en reflectie i.v.m. eigen praktijkervaringen.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Kleuteronderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-005