Een sanctiebeleid op school / op internaat
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Doelstellingen
 • Verschillende visies over sanctiebeleid toetsen aan de actuele werkelijkheid op school of op het internaat;
 • Ze tegen mekaar afwegen;
 • De rijke eigenschappen van een positief dynamisch, relatiegericht school- of internaatbeleid ontdekken;
 • Kennismaken met instrumenten die dergelijk school- of internaatbeleid kunnen ondersteunen.
Inhoud

Je hoort wel eens een leraar zuchten: ‘Ik geef nog slechts de helft van de tijd les en de andere helft werk ik aan het gedrag van mijn leerlingen!’ Dag in dag uit gaan directies, leerkrachten, opvoeders … op school en op het internaat aan de slag met leerlingen en met leerlingengedrag.

We willen ongepast en ongeoorloofd gedrag verminderen en goed leergedrag en sociaal gericht handelen versterken. De uitdaging om dit op een manier te doen die zo weinig mogelijk schade berokkent aan de menselijke relaties in de school, in de leefgroep … en tegelijkertijd de leerling voorbereidt op maatschappelijk verantwoord gedrag, is groot.

In deze nascholing vragen we ons af welke de bril is waarmee we op onze school of op ons internaat goed en fout gedrag van leerlingen bekijken. Kiezen we voor de negatief statische of voor de positief dynamische kijk?

We zoeken een antwoord op de volgende vragen:

 • Welk gedrag beschouwen we als normaal gedrag voor onze leerlingen of van onze internen? Is goed gedrag maar ‘zoals het zijn moet’ of is het net merkwaardig?
 • En hoe staat het met hun (recht op) leren? Krijgen ze kansen om te oefenen in communicatie, in empathie, in het leren zelf?
 • Op welk ‘beleid’ focussen we? Zegt de term ‘sanctiebeleid’ alles? Of richten we ons beter op ‘gedragsbeleid’ of zelfs op ‘relatiebeleid’ en wat betekent dat dan concreet?
 • Wat zijn de handvatten om de inzet van de jongere te stimuleren bij begeleidingsinitiatieven?
 • Hoe ingrijpend is de specificiteit van het tienerbrein? Waartoe leidt straffen? Waartoe leidt belonen? Wat zijn de criteria voor effectieve bijsturingsacties?

We verkennen ten slotte voorbeelden van hulpmiddelen en instrumenten voor (zelf)reflectie, om evolutie te begeleiden, om communicatie te activeren, om de motivatie te stimuleren …


Voor dit programma kan je na de hierboven beschreven sessie een beroep doen op de lesgever om als procescoach je school verder te begeleiden via 1 of meer sessies "Toepassing op de praktijk via trajectondersteuning". Tijdens die trajectcoaching kan je terugblikken op de stappen die je al ondernomen hebt, het resultaat ervan evalueren en vooruitblikken op mogelijke nieuwe initiatieven in het proces.

Methodiek
 • Interactieve uiteenzetting, gedachtewisseling, reflectie.
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-048