Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Doelstellingen

Tijdens de 6 sessies, verspreid over een schooljaar gaan we aan de slag met de Growth Mindset theorie. Aan de hand van theorie en praktijk maak je van jouw klas een Growth Mindset klas. 

Inhoud

Sessie 1: Kennis over mindset

De Growth Mindset theorie van Carol Dweck is op zich een eenvoudige theorie die makkelijk uit te leggen is. Er concreet mee aan de slag gaan is een ander verhaal, en dat wordt vaak vergeten. 

Om aan de slag te gaan met Growth Mindset is het heel belangrijk om eerst aan de slag te gaan met je eigen mindset, je bewust te worden van je eigen mindset en die van de mensen rondom jou.

In deze module wordt hier dieper op ingegaan. 

 • Wie is Carol Dweck?
 • Wat is het verschil tussen een Fixed en een Growth Mindset?
 • Is iedereen Fixed of Growth?
 • Hoe herken je je eigen mindset en die van anderen?
 • Hoe ga je aan de slag met je mindset en die van de kinderen in de klas en hun ouders?


Sessie 2: Mijn hersenen kunnen groeien

De basis om te werken aan een Growth Mindset is kennis over de hersenen. Het is belangrijk dat zowel volwassenen, kinderen en jongeren weten hoe de hersenen werken. 

Op een eenvoudige en begrijpbare manier wordt de werking van de hersenen toegelicht. De nadruk wordt gelegd op hoe hersenen kunnen groeien en wat hiervoor nodig is. 

 • Hoe zien onze hersenen eruit?
 • Kunnen onze hersenen groeien?
 • Hoe groeien onze hersenen?
 • Wat is er nodig om onze hersenen te laten groeien?
 • Hoe kunnen we kinderen en jongeren hierbij helpen?
 • Waarom groeien de hersenen bij het ene kind sneller dan bij het andere kind? 
 • Wat is de impact van externe gebeurtenissen op de werking van de hersenen?


Sessie 3: Van fouten leer je!

In deze module hebben we het over fouten, mislukkingen, falen. Als we over dit onderwerp spreken is het belangrijk om twee thema’s aan bod te laten komen:

 • Gevoelens die samengaan met het maken van een fout.
 • Strategieën om te leren uit fouten.


Gevoelens: 

Fouten maken en oplossingen zoeken voor fouten zijn belangrijk om onze hersenen te laten groeien. Hersenen kijken uit naar fouten, vinden dit leuk. Toch ervaren we dit niet zo, en gaat fouten maken vaak samen met minder leuke gevoelens.

In deze module gaan we dieper in op gevoelens die samen gaan met het maken van een fout. Werkvormen en tools worden meegegeven om kinderen te leren hoe gevoelens te herkennen en er concreet mee aan de slag te gaan.


Strategieën:

Bij een fout, mislukking of falen is het belangrijk om op zoek te gaan naar andere strategieën. Ervaring leert ons dat dit voor heel veel kinderen, jongeren en volwassenen moeilijk is. We worden hier niet in getraind.

In dit onderdeel van de module gaan we dieper in op het belang van strategieën. Hoe die kunnen worden ingezet en ook aangeleerd.


Sessie 4: Feedback is een geschenk

Op een juiste, groei-gerichte manier feedback geven is de basis voor groei. 

 • Wat is op groei-gerichte feedback?
 • Waarom is op groei-gerichte feedback zo belangrijk?
 • Hoe kan je groei-gerichte feedback geven?
 • Hoe weet je of de ander wel begrepen heeft wat je bedoelt?


Enerzijds worden tools en handvatten meegegeven om als volwassene groei-gerichte feedback te geven. Daarnaast wordt ook het belang aangetoond om al van op heel jonge leeftijd kinderen aan te leren hoe ze met feedback kunnen omgaan. En hen aan te moedigen om op een gepaste manier feedback te geven. 


Sessies 5 en 6: Ik hou van uitdagingen

Uitdagingen zijn nodig om te groeien. Toch houden we er enorm van om in onze comfortzone te blijven zitten 

In deze module wordt dieper ingegaan op het belang van uitdagingen. We hebben het over stress en ook over talent. 

We gaan aan de slag met comfort-, groei-, en paniekland. De landen worden verduidelijkt en direct toepasbaar gemaakt.


In deze laatste sessie zullen tevens alle sessies worden samen gebracht en wordt voldoende ruimte voorzien voor het beantwoorden van vragen en bespreken van eigen ervaringen.

Methodiek

Aan de hand van informatieoverdracht, concrete praktijkvoorbeelden, groepsdiscussie en oefeningen wordt de theorie omgezet in de praktijk zodat je er stap voor stap mee aan de slag kan. Telkens gaat het om interactieve sessies met veel ruimte voor vragen, bedenkingen en ervaringen uit de groep.

Beginsituatie

Geen specifieke voorkennis noodzakelijk

Edities

Code Sessies Status
I23-042-A
dinsdag 25 oktober 2022
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 24 november 2022
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 17 januari 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 2 maart 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 2 maart 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 25 april 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Ilse Vande Walle

Aantal edities

1

Prijs

€ 360,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

16

Code

I23-042