School op Maat. Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Doelstellingen

Na afloop (en afhankelijk) van het traject

… heb je als school zicht gekregen op de uitdagingen die je hebt als school en welke je daarbij prioritair wilt aanpakken.

… heb je als school eerste stappen gezet in het systemisch aanpakken van prioritaire uitdagingen.

… heb je als school zicht op de stimulerende en belemmerende invloeden in de processen die je doorloopt.

… heb je samen met je team goesting om als school in beweging te zijn en te blijven.

Inhoud

Van scholen, onderwijs en de daarin functionerende professionals wordt veel verwacht vanuit zowel het beleid, als de ouders en leerlingen. In een steeds veranderende omgeving is het belangrijk om als school geregeld kritisch stil te staan om goed te anticiperen of te innoveren op wat binnen én buiten de schoolmuren gebeurt. 

Zo’n proces is niet eenvoudig. We denken aan weerstand of belemmerende (rand)factoren. Of soms blijkt na de verandering … dat er niets veranderd lijkt te zijn. In dit traject wordt je school vanuit systemisch perspectief ondersteund in het exploreren van de behoefte, het komen tot veranderwensen en het uitwerken van een gedragen proces/project. 
Met het oog op een continue ondersteuning biedt dit maatwerk die ondersteuning die jouw school nodig heeft om tot de gewenste resultaten te komen. Prijs en momenten worden in samenspraak vastgelegd.
Deze vorming kan ook georganiseerd worden voor schoolbesturen.
Methodiek

Combinatie van interactieve werkvormen en coachende gesprekken

Beginsituatie

Bereidheid tot samenwerken.

Eigen relevante casussen meebrengen is altijd een meerwaarde.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Administratief ondersteunend personeel
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-021