Masterclass Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Afgelopen

Inhoud

Het is weer brandend actueel: de job van leraar moet aantrekkelijker gemaakt worden. Levenslang leren, het loopbaandebat... zijn hot items. We zien dat eenmaal de lerarenopleiding is afgerond er nog veel startende leraren afhaken. Daarom is het van groot belang dat de startende leraren voldoende ondersteund worden. Dat kan als er wordt ingezet op aanvangsbegeleiding.

Met de uitvoering van cao XI – tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 komen er weer maatregelen om de praktijkschok te verminderen en de kwaliteit te verhogen van de aanvangsbegeleiding van tijdelijke personeelsleden.

Een inrichtende macht ontvangt vanaf 1 september 2019 jaarlijks bijkomende middelen om in zijn instelling of instellingen een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding aan te bieden en (verder) te ontwikkelen. Deze middelen bieden zowel ruimte en mogelijkheden voor de personeelsleden die de aanvangsbegeleiding verzorgen, als voor de personeelsleden die de aanvangsbegeleiding zullen krijgen.

Daarom bieden we opnieuw de Masterclass “Breed mentorschap: loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional” aan.

Deze Masterclass is erop gericht mentoren inzichten aan te reiken om de complexe taak van loopbaanbegeleiding voor te bereiden of gesterkt voort te zetten. De focus ligt in eerste instantie op het begeleiden en ondersteunen van studenten in opleiding en startende leraren. De competenties die hier worden gestimuleerd zijn breed inzetbaar in begeleiding van leraren binnen hun hele loopbaan. De noodzaak en de meerwaarde van een kwaliteitsvolle coaching door goed opgeleide mentoren wordt door alle betrokkenen beaamd. Hierbij verwachten we dat je als mentor, toekomstige mentor of leraar begaan met aanvangsbegeleiding, aan de slag bent in een schoolcontext


Dag 1:

Tijdens de eerste dag staan we stil bij de vraag: ‘Wat is een professional?’ en dit zowel voor de leraar als voor de mentor. Hoe kunnen we de effectiviteit van het functioneren als lesgever en als coach maximaliseren? Uitgangspunt daarbij zijn de basiscompetenties van de leraar en onze visie op mentorschap. We maken het profiel van de starter en de mentor zichtbaar. Vanuit kernreflectie staan we stil bij ieders uitdagingen en bekommernissen tijdens de verschillende fasen van het professionaliseringsproces. Van hieruit plaatsen we verschillende soorten van begeleiding naast elkaar.


Dag 2:

Mentor zijn betekent ook in communicatie gaan met de andere. Op de tweede dag focussen we op communicatie. Vanuit je eigen referentiekader en je kijk op kwaliteiten openstaan voor het referentiekader van de andere, observeren en van hieruit feedback geven om het leerproces te bevorderen en hierbij vooral luistervaardigheden inzetten die op reflectie aansturen, zijn de items die we behandelen.


Dag 3:

Op de laatste dag leggen de cursisten zich toe op die accenten eigen aan hun specifieke opdracht als mentor. We bekijken het mentorschap breed en plaatsen het in de schoolcontext. We proberen zicht te krijgen op de micropolitieke processen die meespelen in de loopbaan van leraren. Daarnaast verdiepen we de competenties, zoals het ondersteunen van reflectie. Hier wordt gewerkt aan een eigen ontwerp van visietekst, het beleidsplan van de school, mogelijke interventies op korte en lange termijn.

Beginsituatie

We verwachten dat je als mentor, toekomstige mentor of leraar begaan met aanvangsbegeleiding, aan de slag bent in een schoolcontext

Edities

Code Sessies Status
I24-063-A
dinsdag 10 oktober 2023
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
dinsdag 10 oktober 2023
13.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
dinsdag 17 oktober 2023
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
dinsdag 17 oktober 2023
13.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
donderdag 16 november 2023
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
donderdag 16 november 2023
13.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Lieve Lootens

Aantal edities

1

Prijs

€ 390,00

incl. syllabus, digitale leeromgeving en warme maaltijd

Type nascholing

Individu

Leerformat

Masterclass

Onderwijsniveau

  •    Gewoon Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Mentoren

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I24-063