Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Deelnemers krijgen inzicht in het begeleiden van sociale processen bij leerlingen, en de impact die deze kunnen hebben op goed klasmanagement.

Inhoud

Een goede klasmanager beschikt over de vaardigheid om de les zodanig te organiseren dat de voorwaarden vervuld zijn om de vooropgestelde doelen te bereiken met de leerlingen. 

Anno 2024 houdt klasmanagement meer in dan het beheersen van de basisprincipes rond straffen en belonen. Werken aan het welbevinden van elke leerling in de klas is cruciaal. Goed klasmanagement bereik je met andere woorden pas door sociale processen van leerlingen optimaal te begeleiden. We reiken tijdens deze sessie een kader aan waarbinnen dit gegeven een centrale plaats krijgt en bekijken ook hoe we daar aan kunnen werken. We hebben het onder andere over de rol van de leerkracht in groepsvorming en het belang van inspelen op de basisbehoeften van leerlingen.


Methodiek

Ruimte voor interactie en (denk)oefeningen.

Edities

Code Sessies Status
I25-042-A
woensdag 13 november 2024
14.00u tot 17.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Mikaël Pieters

Aantal edities

1

Prijs

€ 72,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I25-042