Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat? (online)
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden

Afgelopen

Doelstellingen
Je begrijpt na deze vorming de moeilijkheden die zich bij begrijpend lezen kunnen voordoen en je hebt tools en ideeën om kinderen hierbij te helpen.
Inhoud

Als we er even bij stilstaan, is lezen een vreemde bezigheid. Neem nu deze tekens: མགྲོན་ཁང - voor een Tibetaan geeft dit duidelijk een hotel aan, voor ons is het onleesbaar. Maar zelfs al is de tekst ‘leesbaar’, dan is hij nog niet altijd nuttig. Zo zal ieder van ons smetnuti* zonder veel moeite kunnen verklanken, we worden er echter niet wijzer van. Lezen is het ontcijferen van betekenisvolle tekens met de bedoeling om de oorspronkelijke boodschap te achterhalen. In die zin dient het technisch lezen het hogere doel … begrijpen wat je leest. Kinderen hebben vaak al een hele klus aan het verklanken van letters. Het begrijpend lezen is dan al helemaal geen evidentie.


Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat begrijpend lezen een mix is van enerzijds talige vaardigheden en anderzijds strategieën. We bespreken deze verschillende standpunten maar steeds vanuit hun consequentie voor het kind dat we willen helpen. Als een onderzoek bijvoorbeeld stelt dat het onderscheiden van hoofdgedachte en bijgedachte belangrijk is … hoe brengen wij een kind dan zo ver om dit ook te kunnen. Hiervoor koppel ik elementen uit bestaande programma’s voor begrijpend lezen aan elementen uit de taalbegeleiding en aan ervaringen uit de praktijk.


Deze studiedag richt zich op begeleiders van kinderen met moeilijkheden. Daar zij in de eerste jaren vaak sterk moeten inzetten op het technische aspect van het lezen, focus ik me in deze studiedag op kinderen vanaf  de vierde klas. 


*Smetnuti = Servokroatisch voor begrijpen

Dit is een online vorming. De deelnamelink wordt vooraf verstuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt.

Methodiek
 • Interactieve online vorming;
 • De deelnamelink wordt vooraf verstuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt;
 • We vertrekken vanuit een gestructureerde opbouw. Bij ieder onderdeel zijn er oefeningen, gericht op het ervaren van de moeilijkheden van de kinderen. We bekijken samen ook diverse speelse oefenvormen.
Beginsituatie
Deze vorming kan ook interessant zijn voor leraren die lesgeven aan anderstaligen of in het tweedekansonderwijs.

Edities

Code Sessies Status
I23-039-A
vrijdag 9 december 2022
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
vrijdag 9 december 2022
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Hilde Heuninck

Aantal edities

1

Prijs

€ 125,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 •          Tweede graad
 •          Derde graad
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

50

Code

I23-039