Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren

Doelstellingen
 • Kennis en vaardigheden opdoen over de werking en de sterktes van het Kagan Coöperatief leren;
 • Je leert en ervaart Kagan structuren die je de volgende dag al in je klaspraktijk kan inzetten. 

Inhoud

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht te kunnen uitvoeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr Kagan Spencer en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan Structuren niet alleen de zwakkere kinderen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen gestructureerd samen discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

Coöperatieve Leerstrategieën kan je inzetten op alle niveaus en in alle vakken. Uniek aan en sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie.

Opmerking:

Deze vorming kan aangevraagd worden als vorming van een halve of volledige dag (kennismaking met de Kagan structuren).

Je kunt ook de basisopleiding aanvragen. De basisopleiding bestaat uit 3 volledige dagen. Deze opleidingsdagen kunnen op school verspreid aangeboden worden. Wij volgen het proces van de school.

Methodiek
 • Op een interactieve manier kennismaken en oefenen met een aantal didactische structuren.
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.
Beginsituatie

Er is geen vooropleiding nodig voor deze workshop.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

T24-023