Dag van Nederlands

Afgelopen

Inhoud

Timing: 

- 09.30 uur: onthaal + leermiddelenbeurs

- 10.00 uur: Keynote door Wouter Bulckaert

- 11.00 uur: workshops – beurt 1

- 12.15 uur: broodjeslunch + leermiddelenbeurs

- 13.15 uur: Dichteres Tania Verhelst

- 13.45 uur: workshops – beurt 2

- 15.00 uur: Film Future Shocked (volledig vrijblijvend - duur: 2 uur)

Plenumreferaten

Doelstelling

Ook moeilijke lezers vinden schrijven en lezen leuk!

Inhoud

Zes weken lang gaat auteur Wouter Bulckaert langs in klas 3EA van leraar Sajjad Farhadi op HTISA Gent. Samen sleutelen ze er aan de lees- en schrijfvaardigheid van tien bso-leerlingen. Die ontdekken tot hun eigen verbazing dat schrijven plezant is, en niet eens zo moeilijk. In deze lezing vertelt Wouter Bulckaert over zijn auteursresidentie, over hoe hij met zijn eigen vooroordelen werd geconfronteerd, en hoe de leerlingen van 3EA erin slaagden om boven zichzelf uit te stijgen en zowaar samen een boek te schrijven.

Methodiek

Lezing met vragen

Beginsituatie
Een open geest, een luisterend oor en een meedenkend brein.
Beurten
 • A: 10:00 tot 11:00
Docenten
 • Wouter Bulckaert
Beurten
 • C: 13:15 tot 13:45
Docenten

  Werkwinkels

  Doelgroep

  Leraren eerste graad, tweede graad doorstroomfinaliteit en derde graad aso-kso

  Doelstelling

  Het verhogen van de kennis van leerkrachten (in opleiding) over hedendaagse Nederlandstalige poëzie die bruikbaar is in de klas.

  Inhoud

  Een overzicht van hedendaagse Nederlandstalige poëzie die je kan gebruiken in de klas. Met behalve aandacht voor boeken, ook aandacht voor poëzie-apps en een poëziegame.

  Methodiek
  • PowerPointpresentatie en lezing (doceren)
  • Mogelijkheid tot vragen en interactie
  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:15
  Docenten
  • Stefaan Goossens
  Doelstelling

  De deelnemers zijn zich bewust van de gender- en seksuele diversiteit en genderbewuste communicatie. Ze leren tools en methodieken kennen om in de les het genderthema aan te pakken.

  Inhoud
  • Intro gender in onze maatschappij en evolutie door de jaren heen
  • Impact van gender op ontwikkeling kinderen/jongeren (gendernormen)
  • Genderkoek – gender- en seksuele identiteit (ook focus op de nieuwe termen die we bij jongeren zien)
  • Hoe beïnvloedt gender onze taal (binaire opdeling + manier van spreken op basis van stereotypen)
  • Nieuwe ontwikkelingen; genderneutraal taalgebruik, voornaamwoorden etc. 
  • Hoe integreren in je klaspraktijk (dagdagelijks, vragen etc.) aandacht voor communicatie en reageren op online haatspraak (concrete tools)
  Methodiek

  Interactieve presentatie

  Beurten
  • D: 13:45 tot 15:00
  Docenten
  • Els Verbeelen
  Doelgroep

  De workshop richt zich tot leraren Nederlands én vreemde talen.

  Doelstelling
  • De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden.
  • Omgaan met diversiteit en gender in het samenleven/samenwerken.
  Inhoud

  Graphic novels zijn (toegankelijke) dragers van (culturele) identiteit, diversiteit en gender bijzonder geschikt om de wisselwerking tussen taal en maatschappij te bestuderen in het onderwijs met jongeren. Bovendien zijn grafische vertellingen ook vaak kunstzinnig en lenen ze zich ervoor om de interactie tussen taal en beeld te bestuderen vanuit talrijke perspectieven.
  We gaan hierbij in op:

  • multimodaliteit: hoe hierbij verteltechnieken en -strategieën uit andere genres en mengvormen gebruiken? hoe jongeren graphic novels leren ‘lezen’? 
  • intermedialiteit: hoe worden foto’s en archiefmateriaal verwerkt in grafische vertellingen waarin identiteitsvorming en -expressie centraal staan? 
  • diversiteit, interculturaliteit en meertaligheid: hoe worden minderheidsculturen verbeeld? wat met het spanningsveld tussen heden en verleden? 
  Methodiek

  Workshop met concrete casussen die ingaan op de representatie van (culturele) identiteit en gender in graphic novels. We focussen hierbij op mediumspecifieke componenten.

  Beginsituatie

  Heb je concrete vragen, dan mag je die op voorhand mailen naar inge.lanslots@kuleuven.be

  Beurten
  • D: 13:45 tot 15:00
  Docenten
  • Natalie Dupré
  • Inge Lanslots
  Doelgroep
  Leraren eerste en tweede graad
  Doelstelling
  • De deelnemers begrijpen 7 principes voor taalkrachtig onderwijs, zoals beschreven in Voluit Taal, aan de hand van concrete handvatten.
  • De deelnemers reflecteren op hoe taalkrachtig onderwijs vakoverstijgend of geïntegreerd aangeboden kan worden.
  Inhoud
  ‘Taal leer je niet alleen in de les Nederlands, maar hoe kunnen alle collega’s op een taalkrachtige manier lesgeven?’
  ‘Er wordt veel gezegd en geschreven over taalkrachtig onderwijs, maar wat kunnen we leren uit onderzoek over hoe tieners taal verwerven?’
  ‘Wij willen onze leerlingen klaarstomen voor de maatschappij van de toekomst, met welke concrete handvatten gaan we aan de slag?’
  Op deze en veel andere vragen formuleerden we een antwoord in ‘Voluit Taal. Didactiek Nederlands voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.’ In deze workshop overlopen we de zeven principes voor taalkrachtig onderwijs aan de hand van enkele concrete handvatten voor in alle vakken.

  Methodiek
  We bekijken samen een praktijkverhaal en destilleren daaruit 7 principes voor taalkrachtig onderwijs.
  Aan de hand van voorbeelden presenteren we de achtergrondkennis en illustreren we met voorbeelden.
  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:15
  • D: 13:45 tot 15:00
  Docenten
  • Lisa Verhelst
  Doelgroep
  Leraren eerste graad en tweede graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit
  Doelstelling
  Hoe kun je rond identiteit in diversiteit werken in de lessen Nederlands en in het bijzonder met behulp van poëzie en proza?
  Hoe kun je leerlingen ideologiekritisch leren lezen, luisteren en kijken?
  Inhoud
  Hoe woke zijn jouw leerlingen? Hoe divers is jouw klas? En hoe maatschappelijk bewust ben jij als leraar? Beroerden de Black Lives Matterbeweging en de klimaatmarsen de jongeren in jouw school of merk je vooral een onverschillige of zelfs xenofobe houding? Eén ding is zeker: de nieuwe leerplannen Nederlands voor het secundair onderwijs kiezen resoluut voor een nieuw speerpunt: identiteit in diversiteit. Literatuuronderwijs, ook in de B-stroom, moet daarbij mogelijkheden bieden om te werken rond een positief talige en culturele houding. Maar hoe pak je dat concreet aan? En hoe kunnen we ondertussen het dalende leesniveau en -plezier ombuigen in heterogene klassen met anderstalige of taalzwakkere jongeren?
  Methodiek
  Hoorcollege
  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:15
  Docenten
  • Bert Deceuninck
  Doelstelling

   • De leerkrachten leren dat elke video een subjectieve weergave is van de werkelijkheid.
   • De leerkrachten ontdekken op werkvormen om kritisch kijken te stimuleren bij hun leerlingen.
   Inhoud
   In een wereld waarin de voortdurende mediastroom niet meer weg te denken is, kan het soms moeilijk zijn om te herkennen hoe die onze gevoelens, kennis en gedrag beïnvloedt.
   Elke video (nieuws, fictie-film, documentaire, etc.) is een subjectieve weergave van de werkelijkheid. De filmmaker maakt bewuste keuzes over kadrage, montage, geluid, etc.
   Hoe leer je jouw leerlingen kritisch kijken naar beelden? We geven je tools mee om deze overtuigende technieken te herkennen en om te zetten in actieve creatieopdrachten.
   Methodiek
   De vorming is opgebouwd uit kijk-, analyseer- en actieve creatie-opdrachten.
   Beurten
   • B: 11:00 tot 12:15
   Docenten
   • 'J'E.F Jeugdfilm
   Doelstelling
   Deze workshop biedt een antwoord op drie vragen: Waarom is het zo belangrijk om met rijke teksten te werken? Hoe herken je zulke teksten? En hoe introduceer je ze in de klaspraktijk? 
   Inhoud
   Als we kinderen en jongeren beter en liever willen leren lezen, wat is daar dan voor nodig? Eén van de antwoorden luidt: rijke teksten. Dat zijn authentieke teksten waarin auteurs hun volle taalpotentieel laten zien. Ze zijn niet aangepast aan een bepaald, educatief, doel, maar zetten wel aan tot reflectie en interactie. Rijke teksten wonnen de laatste jaren zo aan belang dat de Taalunie er in 2022 een speciale website voor heeft gelanceerd. Op RijkeTeksten.org staat een nog groeiende verzameling Nederlandstalige teksten om te gebruiken in het onderwijs. Het gaat om een variatie aan tekstsoorten, van verhalende tot informatieve teksten uit diverse bronnen, voor leerlingen van 6 tot 18 jaar. De teksten zijn geordend volgens brede en uiteenlopende thema’s als ‘groei’, ‘toekomst’ en ‘vluchten’. In deze workshop onderzoeken we samen hoe je rijke teksten kan herkennen en hoe je ze kan inzetten in de klaspraktijk. 
   Methodiek
   Tijdens de workshop bieden we achtergrondinformatie over rijke teksten aan en gaan de deelnemers in duo’s aan de slag met een aantal voorbeelden van rijke teksten. 
   Beurten
   • B: 11:00 tot 12:15
   • D: 13:45 tot 15:00
   Docenten
   • Ulrike Burki

   Inschrijven

   niet mogelijk

    

   Praktische info

   Datum

   • maandag 6 februari 2023
   van 09:00u tot 15:00u

   Locatie

   KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
   Etienne Sabbelaan 53
   8500 KORTRIJK, België

   Prijs

   € 110,00

   inclusief broodjeslunch

   Type nascholing

   Dag van

   Leerformat

   Classic

   Onderwijsniveau

   • Gewoon Secundair Onderwijs

   Doelgroep

   • Leraren en docenten

    

   Maximum aantal deelnemers

   200

   Code

   D23-017