Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij kritische opmerkingen en lastige vragen

Doelstellingen
 • Groeien in een kalme, positieve en zelfverzekerde basishouding
 • Verbindende communicatie leren toepassen in concrete (eigen) situaties
Inhoud

Ben je makkelijk uit je lood geslagen door een assertieve opmerking van een collega, een onverwachte vraag van de directie of een ongemakkelijke situatie met een leerling?

Tijdens deze vorming krijg je een aantal handvaten voor een kalme, positieve en zelfzekere basishouding. Met deze vaardigheden sta je op een veel steviger fundament om goed te reageren. Daarna zetten we in op de manier waarop je je boodschap overbrengt. Via de principes van verbindende communicatie leer je welke elementen belangrijk zijn in je boodschap. We illustreren dit aan de hand van concrete situaties. Zo kan je je eigen assertiviteit versterken: opkomen voor wat jij belangrijk vindt, zonder de ander te schaden. 

Tijdens de vorming gaan we al concreet aan de slag met een aantal tips en technieken. Bij voorkeur werken we met een beperkt aantal deelnemers: zo creëren we de nodige veiligheid voor vruchtbare interactie en voelt iedereen zich betrokken.


Bij voorkeur werken we met een beperkt aantal deelnemers (10 à 12): dit laat toe de nodige veiligheid te creëren zodat er heel wat interactie mogelijk is en iedereen zich betrokken voelt.


Methodiek

Een PowerPointpresentatie vormt de leidraad en zorgt voor structuur in de uiteenzetting, waarin heel wat concrete voorbeelden aan bod komen.

We zetten sterk in op interactie, zodat deelnemers eigen aanknopingspunten hebben om de inhoud concreet toe te passen.

Beginsituatie
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Mentoren
 • Administratief ondersteunend personeel

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-090