Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Afgelopen

Inhoud
Programma:

08.30 u.  onthaal met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

09.00 u.  welkom en inleiding door vakbegeleider Ellen Termote

09.30 u.  werkwinkels beurt 1

11.00 u.  pauze met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

11.30 u.  werkwinkels beurt 2

13.00 u.  einde

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren eerste graad A en tweede graad D-finaliteit en Dubbele finaliteit aso-kso-tso

Doelstelling

De deelnemers zien de noodzaak van binnenklasdifferentiatie in en hoe zelfregulatie daarbij een rol kan spelen.

Inhoud

Vertrekkende vanuit de doelen van de eerste en tweede graad bekijken we in deze sessie hoe we leerlingen de best mogelijke begeleiding kunnen geven. We bekijken hoe binnenklasdifferentiatie kan ingezet worden om de doelen met elke leerling te bereiken.

Verder gaan we dieper in op zelfregulerend leren. Daarbij leggen we vooral de nadruk op de competenties die hierbij getraind kunnen/moeten worden en hoe we dit binnen onze wiskundelessen kunnen aanpakken.

Zijdelings kan ook taalontwikkelend lesgeven aan bod komen.

Methodiek

Instructiemomenten worden afgewisseld met oefenvormen en mogelijkheid tot vragen stellen.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Mark Verbelen
Doelgroep
Alle leraren eerste en tweede graad
Doelstelling

Kunnen inschatten wat de meerwaarde kan zijn van een laptop tijdens een les wiskunde.
Inhoud

Door de digisprong is er een onbeperkte toegang tot ICT tijdens het lesgebeuren. Tijdens de sessie verkennen we de mogelijkheden van Teams en OneNote om de lessen wiskunde op een nieuwe, eigentijdse manier aan te pakken.

Methodiek

Aan de hand van voorbeelden illustreren we tal van mogelijkheden.

Om af te ronden gaan we zelf op verkenning met onze eigen laptop.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Laptop met Office 365 zodat je zelf aan de slag kan gaan.
Beurten
Docenten
  Doelgroep
  Leraren secundair onderwijs Eerste graad A, Tweede graad D-finaliteit, Dubbele finaliteit, aso-kso-tso
  Doelstelling
  • Gebruik van GeoGebra Klaslokaal
  • Gebruik van bestaande GeoGebra applets
  Inhoud

  In deze workshop zijn er twee luiken:

  • Applets worden nu vaak enkel in klassikale fasen gebruikt. GeoGebra Klaslokaal maakt het mogelijk dat je jouw leerlingen actief aan het werk zet met applets én dat je hun vorderingen in realtime kan volgen. In deze workshop is er een demonstratie aan de hand van een voorbeeld.
  • Er zijn al heel wat mooie GeoGebra applets gepubliceerd. We bekijken hoe je deze applets kan gebruiken, hoe je ze in een eigen GeoGebraboek kan plaatsen, hoe je dit boek beschikbaar kan stellen voor jouw leerlingen en hoe je applets en werkbladen een beetje kan aanpassen naar jouw eigen voorkeuren. 
  Methodiek

  Demonstratie

  Zelfstandig experimenteren

  Beginsituatie

  Leerkrachten wiskunde die al een basiskennis van GeoGebra hebben en die willen uitbreiden.

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Els Coussement
  Doelgroep

  Leraren secundair onderwijs tweede graad D-finaliteit en Dubbele finaliteit

  Doelstelling

  Tonen hoe de (vernieuwde) leerplandoelstellingen voor goniometrie in de tweede graad overgebracht kunnen worden aan de leerlingen

  Inhoud

  Op 1 september zijn de leerkrachten van de tweede graad gestart met vernieuwde leerplannen. Begin september 2023 verscheen er ook op didactiefonline.nl een artikel over 10 gouden instructieprincipes. Geogebra is ondertussen ruim ingeburgerd in Vlaanderen. De lesgever zal aan de hand van zijn eigen ontworpen geogebraboek een manier laten zien hoe je als leerkracht de vernieuwde leerplandoelstellingen voor goniometrie aan de leerlingen kan overbrengen zodat de goniometrie leerstof (hopelijk) verankerd raakt in het langetermijngeheugen.

  Methodiek

  Interactieve voordracht

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Eigen device

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Karel Appeltans
  Doelgroep

  Leraren secundair onderwijs eerste graad A, tweede graad D-finaliteit en dubbele finaliteit

  Doelstelling

  Je haalt inspiratie uit de aangeleverde voorbeelden.

  Inhoud

  Al sinds 2012 werkt de school Sint-Jozef Sint-Pieter 1:1 met iPads. ICT wordt er ingezet als het een meerwaarde is voor de leerling bij het leren en het verwerken. In deze workshop worden er praktijkvoorbeelden getoond. Zo staan we stil bij hoe je kunt differentiëren, werken met rekenbladen, digitaal evalueren, AR en AI … Er worden ook linken gelegd met het GFL en digitale competenties.

  De voorbeelden kunnen een inspiratie zijn voor en de aanzet zijn tot een transfer voor je eigen praktijk. 

  Methodiek

  Demo

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Björn Carreyn
  Doelgroep
  • Leraren secundair onderwijs eerste en tweede graad
  • Docenten Hoger Onderwijs
  Doelstelling

  Na deze sessie hebben de deelnemers een goed overzicht van de vele mogelijkheden waarvoor Geogebra kan ingezet worden op een didactisch zinvolle manier.

  Inhoud

  Geogebra raakt beetje bij beetje ingeburgerd in de lessen wiskunde. Maar de vraag blijft groot over hoe je Geogebra kan inzetten in de lessen wiskunde, niet alleen als rekenmachine, maar ook als didactisch instrument om leerstof bij te brengen en in te oefenen.

  Aan de hand van enkele uitgewerkte voorbeelden proberen we die mogelijkheden te illustreren. We gebruiken daarbij voorbeelden uit de belangrijkste leerstofonderdelen van de eerste en tweede graad: vlakke meetkunde, ruimtemeetkunde, statistiek, grafieken, ...

  Methodiek

  Demosessie

  Beginsituatie

  Goede basiskennis Geogebra is mooi meegenomen

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  Eventueel opgeladen laptop met Geogebra geïnstalleerd. Niet noodzakelijk. Enkel als je zelf wil mee oefenen tijdens de demosessie.
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Paul Decuypere
  Doelgroep
  Leraren eerste en tweede graad
  Inhoud

  We beginnen gezamenlijk met breinbrekers met kerstboompjes en duokaartjes met pentomino’s en meetkunde met origami Speciaal voor de 50ste editie van de dag van de wiskunde is er een puzzel van 49 naar 50 (uit het tijdschrift Pythagoras).  Voor deze opdrachten krijg je per twee een tas met materiaal dat je mag meenemen.

  Nadien ontvang je een waaier van opdrachten die zowel in de eerste als tweede graad bruikbaar zijn. Vast en zeker kan je hiermee een leuke les wiskunde bezorgen.

  Bij heel wat doordenkers is er materiaal, dat zeker helpt om de problemen beter te analyseren en dat je achteraf - als je de opdracht leuk en bruikbaar vindt - mag verdelen. Het materiaal is ook gemakkelijk zelf te maken. Ideeën voor opendeurdag of een speciale dag te vieren zal je zeker opdoen. 

  Methodiek

  Door meer of minder hulp en materiaal te geven kan je met deze denkers heel goed differentiëren en laat je iedereen het probleem op zijn manier onderzoeken. Iedereen heeft het genot van iets te vinden.

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Matthijs Coster
  • Odette De Meulemeester
  Doelgroep

  Leraren secundair onderwijs eerste en tweede graad

  Doelstelling

  Je leert werken met Graspable Math, verkent de mogelijkheden van de gedetailleerde GG solver en nieuw didactisch materiaal.

  Inhoud

  Je verkent hoe je binnen GeoGebra Notitieblok met Graspable Math kunt werken. Dit is een toepassing waarmee je je rekenvaardigheden kunt aanscherpen in het toepassen van de volgorde van bewerkingen, distributiviteit, rekenen met breuken, machten en wortels en het oplossen van vergelijkingen.

  Je verkent de nieuwe mathsolver van GeoGebra. Naast een uitwerking of oplossing kan je ook gedetailleerd inzoomen op tussenstappen, wat je helpt om gelijkaardige problemen op te lossen. We schetsen ook de verdere uitbouw van deze solver.

  Je verkent het vrij beschikbare, vertaalde materiaal van enkele internationale projecten die de didactische waarde van applets en werkbladen naar een nieuw niveau tilden.

  Tenslotte verken je de nieuwe invoermogelijkheid om een periode te definiëren in decimale getallen. 

  Methodiek

  Je werkt actief in Notitieblok met Graspapble Math en leert hoe je rekenvoorbeelden online kunt klaarzetten. Je werkt met de mathsolver en leert de syntax om in decimale getallen een periode te definiëren.

  Beginsituatie
  • Beperkte basiskennis GeoGebra volstaat.
  • Vertrouwd zijn met online applets en werkbladen is handig.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Opgeladen laptop 
  • GeoGebra account
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Chris Cambré
  Doelgroep
  • Leraren secundair onderwijs eerste en tweede graad
  • Docenten Volwassenenonderwijs
  • Docenten Hoger Onderwijs
  Inhoud

  Dé kerntaak van elke (wiskunde)leraar is er voor zorgen dat zijn/haar leerlingen zo veel mogelijk bijleren (en onthouden). Maar leerlingen hebben verschillende voorkennis en leren op een ander tempo. Welke didactische aanpakken zijn kansrijk voor zowel sterke als minder sterke leerlingen?   

  Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe het leren werkt. Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper, medeauteur van het boek ‘WIJZE LESSEN: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek' en was zelf meer dan 20 jaar wiskundeleraar in het Secundair Onderwijs. In deze sessie vertaalt ze de bouwstenen specifiek naar het vak wiskunde en deelt daarbij tal van aanpakken die je meteen kan inzetten in je wiskundeles (en je amper extra voorbereidingswerk kosten). Kleine interventies kunnen immers een grote impact hebben op de leerwinst van jouw leerlingen!

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Kristel Vanhoyweghen
  Doelgroep

  Leraren secundair onderwijs eerste en tweede graad, aso en tso

  Doelstelling

  Je krijgt concreet materiaal & inspiratie om een les wiskunde aan de verkiezingen te wijden.

  Na deze sessie zal geen enkele verkiezing meer hetzelfde zijn en zet je spontaan je wiskundige bril op bij kiesuitslagen. Daarnaast heb je concreet materiaal om een les wiskunde aan de verkiezingen te wijden.

  Inhoud

  2024 is hét verkiezingsjaar bij uitstek: op 9 juni trekken we naar de stembus voor de parlementen, op 14 oktober voor de lokale verkiezingen. Maar hoe wordt onze stem omgezet in politieke macht? Hoe wordt bepaald wie op welke stoel komt te zitten? En hoe komt het dat bv. Hillary Clinton verloor van Donald Trump, ondanks dat ze ruim 2,5 miljoen stemmen extra achter haar naam kon plaatsen?  In Nederland zit standaard een veel bonter allegaartje van partijen in de Tweede Kamer dan in  vergelijkbare assemblees in de buurlanden.  In België hebben Franstaligen veel minder stemmen nodig voor een zetel in het federaal parlement dan Vlamingen? 

  Verklaringen voor al deze fenomenen: pure wiskunde. Elk kiessysteem is een prachtig staaltje wiskunde dat hoe dan ook vol paradoxen zit en daardoor de uitslag op een bepaalde manier zal vertekenen. Uit Arrow’s stelling der onmogelijkheid weten we bijvoorbeeld dat het nooit helemaal zal lukken om de verkiezingsuitslag perfect te laten weerspiegelen in zitjes in het parlement. Er zit ook een Belgisch kantje aan dit verhaal: ’s werelds meest gebruikte kiessysteem, de methode D’Hondt, is door een Gentenaar uitgevonden. Uit de bijhorende wiskundige algoritmes destilleren we inzichtelijk de eigenschappen van elk verdelingssysteem. 

  Methodiek

  In deze interactieve sessie houden we onze eigen verkiezingen. Met de kiesuitslag gaan we interactief aan de slag en testen we verschillende veelgebruikte zetelverdelingssystemen uit. 

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Rekentoestel en schrijfgerief

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  Docenten
  • Filip Moons
  Doelgroep

  Leraren secundair onderwijs eerste graad A en B

  Doelstelling

  De deelnemers maken kennis met het opzet en de inhoud van de centrale toets wiskunde voor de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs.

  Inhoud

  Vanaf het schooljaar 2023-2024 leggen alle leerlingen op het einde van de eerste graad de centrale toets wiskunde af. Deze sessie informeert de deelnemers over de opbouw van de centrale toets wiskunde. De centrale toets wiskunde voor de eerste graad toetst het curriculum zowel in de breedte als in de diepte via thema’s. We tonen de link tussen elk thema en de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. We lichten tevens toe hoe de verschillende thema’s in een school aan bod komen.

  Methodiek

  Informatieve sessie

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Ria Van Huffel

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • zaterdag 25 november 2023
  van 09:00u tot 13:00u

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
  Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK, België

  Prijs

  € 65,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs
  •    Eerste graad
  •    Tweede graad

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  250

  Code

  D24-009