Nesten met je klas
Hoe je klasgroep sociaal en emotioneel ondersteunen a.d.h.v. speelse bewegingsoefeningen, gesprekstechnieken en verbindende rustbrengers?

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Nesten is werken aan groepsverbondenheid om het positieve groepsklimaat te versterken

Inhoud

In sessie 1 verdiepen we de nestinzichten en -vaardigheden met tal van voorbeelden uit de klaspraktijk. We kijken hoe geweldloze communicatie, emotieregulatie, nieuwe autoriteit en herstelgericht werken mee genomen kunnen worden tijdens het nesten met je groep. Geen uitgebreid theoretisch bad, maar wel een beginnende onderdompeling in een aantal visies die noodzakelijk zijn om te nesten.

In sessie 2 staat beleving voorop door samen een namiddag te ‘nesten’.  Doel is om direct in je eigen school of klas aan de slag te kunnen! Ook proeven van onderdelen van Rots en water, Sherborne en kinderyoga komen hierbij aan bod. 

Met tal van mogelijkheden en materiaal krijg je zin om je klas mee te nemen in het nestverhaal!

De deelnemers voorzien:

 • schrijfgerief en papier (beide sessies)
 • makkelijke kledij aantrekken en graag matje meebrengen (sessie 2)
Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •          Peuter en eerste kleuter
 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad
 •          Tweede graad
 •          Derde graad
 •    Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteuningsnetwerk
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-105