Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Doelstellingen

Tijdens deze sessie:

  • Krijg je kennis van de vaardigheden die bij het schrijven aan bod komen.
  • Krijg je een antwoord op wat we tijdens de kleuterperiode kunnen aanreiken om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het schrijfonderwijs.
Inhoud

Leren schrijven is voor sommige kinderen een hele opgave.

Om kinderen goed te kunnen helpen, is er kennis nodig van de ontwikkelingsniveaus die kinderen moeten doorlopen en de vaardigheden die bij het schrijven aan bod komen. We zien in de lagere school steeds meer kinderen slordig, groot, onduidelijk, te traag … schrijven. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak? Welke onderliggende vaardigheden zijn nog

onvoldoende beheerst? En vooral … Wat kunnen we tijdens de kleuterperiode aanreiken om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het schrijfonderwijs?

Voorbereidend schrijven is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. Voorbereidend schrijven is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren en zoveel meer. Je maakt kennis met de methode ‘Krullenbol’ en het fijn-motorisch spelmateriaal van de reeks 'Handige Handen'. Je gaat naar huis met heel veel creatieve en muzische ideeën rond voorbereidend schrijven.

Methodiek

PowerPointvoorstelling met ruimte voor interactie, oefenmomenten, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en concreet materiaal.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •    Kleuteronderwijs
  • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

T24-044