DigiSTEM
STEM-onderwijs versterken door (het doordacht hanteren van) digitale ondersteuning

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
 • Krachtige leeromgevingen creëren voor STEM door in te zetten op digitale ondersteuning. 
 • Inspelen op de veranderende onderwijscontext die gekenmerkt wordt door de digitalisering van het onderwijs en een diverse klas- en schoolomgeving.
Inhoud

STEM-onderwijs gaat over het oplossen van problemen binnen betekenisvolle contexten door middel van het geïntegreerd aanwenden van kennis, vaardigheden en attitudes uit de verschillende STEM-disciplines. Hierbij staan in het basisonderwijs processen van onderzoeken, ontwerpen, optimaliseren, kritisch denken, analyseren en samenwerken centraal. Vooral in het basisonderwijs wordt hiervoor vertrokken vanuit levensechte situaties en gaat het in essentie over het bouwen aan een STEM-geletterdheid. Om deze geletterdheid uit te bouwen kan het integreren van digitale onderwijsvormen nieuwe kansen aanreiken om de essentiële basisdoelen te realiseren en daarenboven in de breedte en diepte te differentiëren. 

Tijdens deze navorming worden didactische principes m.b.t digitaal leren gekoppeld aan STEM en geïllustreerd met meerdere good practices voor zowel het kleuter- als het lager onderwijs. We hebben hierbij ook aandacht voor de aansluiting bij de leerplannen.

DigiSTEM is het resultaat van een pilootproject, gesteund door het Vlaams departement onderwijs en vorming en gerealiseerd vanuit een partnerschap tussen expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES, het onderzoekscentrum Onderwijs van Arteveldehogeschool, vakgroep onderwijskunde UGent, Eekhout Academy en Artevelde Academy.

Methodiek

Deelnemers gaan zelf aan de slag met de DigiSTEM good practices. Vanuit die praktijk wordt een transparante methodiek opgebouwd m.b.v. een presentatie met slides en getuigenissen van authentieke klassituaties uit de basisschool.

Edities

Code Sessies Status
I24-043-A
donderdag 8 februari 2024
13.30u tot 16.30u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Kristof Van De Keere
 • Stephanie Vervaet
 • Stijn Coussement

Aantal edities

1

Prijs

€ 68,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •          Peuter en eerste kleuter
 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad
 •          Tweede graad
 •          Derde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I24-043