Gamebased learning
Effectief en serieus spelen!

Doelstellingen

Deelnemers leren in deze workshop hoe je een doelgroep tot een leerervaring brengt via spelontwikkeling en spelmechanismen. 

Inhoud

Deelnemers spelen een serious game waarbij ze verschillende gamemechanics leren kennen en verzamelen. Vervolgens denken we in groepjes na over een nieuw concept van een game waarin een zelfgekozen thema of doelstelling centraal staat. 

Methodiek

Spel en actieve spelontwikkeling 

Beginsituatie
De deelnemer kan een algemeen probleem (of doelstelling voor de dagelijkse werking) formuleren waarmee hij of zij via spelontwikkeling aan de slag wil gaan. (bv. een beoogde gedragsverandering van de doelgroep, een leerdoelstelling, een thema om de doelgroep over te informeren...) 

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  GameWise vzw

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Tweede graad
 •       Derde graad
 • Gewoon Secundair Onderwijs
 • Buitengewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-002