Dag van bewegingsopvoeding

Afgelopen

Inhoud
De Dag van bewegingsopvoeding zal doorgaan op maandag 23 mei 2022.

Timing:
08u30 – 09u00: onthaal 
09u15 – 10u45: workshop 1
11u00 – 12u30: workshop 2
12u30 – 13u15: middagpauze met broodjeslunch
13u30 – 15u00: workshop 3
15u00 – 15u45: afsluitend drankje

Werkwinkels

Doelgroep

Kleuteronderwijzers

Doelstelling

Elke deelnemer gaat met concrete voorbeelden uit Kidies naar huis. De inspiratie die de deelnemers opdoen kunnen ze onmiddellijk toepassen in de lessen bewegingsopvoeding voor kleuters op school.

Inhoud

Deze sessie geeft met het kleuterprogramma Kidies van Gymfed inspiratie aan de leraren voor een gevarieerde en gestructureerde aanpak in de lessen kleuterturnen. Samen streven we ernaar kinderen op een toffe en kwaliteitsvolle manier te laten bewegen, waarbij ze op ontdekking kunnen gaan, openbloeien, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven en leren. 


Kidies biedt leuke en gevarieerde lesinhouden aan in verschillende domeinen. Hiermee wordt zowel de algemene motorische ontwikkeling (springen, lopen, vangen, heffen, trappen, duwen, …) van de kinderen gestimuleerd alsook leren ze hun eerste gymnastiekvaardigheden (koprol, zwaaien, rad, …).  Kleuterturnen met Kidies vormt zo de perfecte basis voor gymnastiek en andere sporten.

Methodiek

Samen gaan we in de praktijk aan de slag

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

sportieve kledij

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Ruth Franceus
 • Lore Marguillier
Doelgroep
Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs
Doelstelling

Elke deelnemer gaat met concrete voorbeelden uit Gymstars naar huis. De inspiratie die de deelnemers opdoen kunnen ze onmiddellijk toepassen in de lessen bewegingsopvoeding in het basisonderwijs.

Inhoud

Deze sessie inspireert met oefenvormen rond alle basisbewegingen binnen het turnen uit het programma Gymstars. Gymstars is het methodisch-didactisch programma van Gymfed boordevol turnoefeningen voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Gymstars is met een trainersmap en bijhorende tools bedoeld voor zowel clubtrainers als leerkrachten lichamelijke opvoeding.
Gymstars bevat per basisoefening (koprol, handenstand, rad, …) een kijkwijzer met de belangrijkste aandachtspunten, een overzicht van alle voorbereidende oefeningen, de meest voorkomende fouten en remediëring, helperstechnieken, uitbreiding en variaties.

Methodiek

Samen gaan we in de praktijk aan de slag

Beginsituatie

Sportieve kledij 

Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Ruth Franceus
 • Lore Marguillier
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs

Doelstelling
 • choreografie kennen en onthouden
 • leren bouncen door de knieën
Inhoud

Choreografie van hiphop bewegingen voor het lager onderwijs. We werken vanuit één choreografie die ik dan vereenvoudig voor de iets jongere leerlingen.

Methodiek
 • opwarming/stretchen
 • per 2 x 8 aanleren (traag)
 • per stuk (sneller)
 • op muziek oefenen
Beginsituatie
De deelnemers mogen gerust hun smartphone meebrengen om de choreografie te filmen.
Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Sjomara De Baere
Doelgroep
 • Leraren bewegingsopvoeding: eerste, tweede en derde kleuter + eerste graad lager onderwijs
 • Directies
 • Docenten Hoger onderwijs
Doelstelling

Je verfijnt je pedagogisch en didactisch handelen zodat jouw kleuters maximale kansen krijgen om hun executieve functies te ontwikkelen tijdens bewegingsactiviteiten.

Inhoud

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet. 

Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een kringspel.

Ali kan zich zeer goed concentreren en jouw instructies onthouden.


Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch! 

Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend. 

Wanneer je als bewegingsleerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

In deze workshop verkennen we EF-bewegingsspelletjes voor de jongere én oudere kleuters. We ontdekken samen aan welke EF we de activiteiten kunnen linken en hoe je de activiteiten binnen jouw werking kan implementeren.  


Methodiek

We maken kennis met inspirerende didactische materialen, videofragmenten en proberen concrete bewegingsactiviteiten zelf uit. 

Beginsituatie

Een basiskennis van wat executieve functies zijn, kan handig zijn. Dit is echter geen must om de workshop te volgen. 

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Ellen De Decker
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs: tweede en derde graad

Doelstelling

Leerlingen stimuleren om aan hun fysieke conditie te werken door het creëren van een uitdagend en gevarieerd interactief sportklimaat

Inhoud
Een interactieve, uitdagende en gevarieerde workshop die je de middelen geeft om je lessen te voorzien van heel wat spel-en oefenvormen om je leerlingen fysiek sterker te maken!

Diverse warm-upvormen en leuke workouts met behulp van weinig en klein materiaal.
Alle oefenstof staat online en iedereen krijgt toegang tot de gedeelde Drive. 

Methodiek

Voornamelijk praktisch op maat van de deelnemers! Gewoon “aan den lijve” ondervinden is de beste methode om deze workshop te ervaren!

Beginsituatie

/

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Matthias Deloof
Doelgroep
Leraren bewegingsopvoeding: tweede en derde kleuter
Doelstelling

Het project VSB PIRAATJES wil van jonge kinderen in het algemeen betere bewegers maken en niet alleen betere schermers. We willen de kinderen op een laagdrempelige manier in contact laten komen met onze schermsport.

Inhoud

Het grote doel van dit project is de leeftijd van de beginnende schermers te verlagen. Het project heeft daarom ook de naam ‘VSB Piraatjes’ gekregen. Het creëren van een inlevingswereld door middel van verschillende verhalen en thema’s die tijdens de trainingen gebruikt worden, kan de interesse van de kinderen wekken. Oefeningen zullen dan ook binnen dit thema uitgewerkt worden. Op deze manier werken de kinderen aan hun fysieke ontwikkeling, zijn ze actief aan het sporten en  leren ze schermen op een aangename manier. Het volledige concept is gebaseerd op het concept storytelling.

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze website voor meer info: https://www.vlaamseschermbond.be/kleuterschermen/

Methodiek

We werken via het concept storytelling om een leefwereld van de piraten te creëren. De leerstof zal via een handleiding ter beschikking gesteld worden maar ook gedigitaliseerd op de SAMapp. 

Beginsituatie

Leerkrachten LO of kleuter die open staan voor nieuwe projecten, die creatief en actief willen participeren aan deze sessie. 

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
Docenten
 • Mathias Huybens
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding: lager onderwijs

Doelstelling

Met behulp van deze schermen op school uitleenbox+ leermiddelen wordt de sport meer toegankelijk en krijgen de leerlingen de kans om haar te leren kennen op een laagdrempelige en creatieve manier.

Inhoud

Zin om jouw turnles te pimpen?

Ga aan de slag met ons gratis uitleenpakket en leer jouw leerlingen schermen in no time!

We willen de schermsport op een laagdrempelige tot in de les LO brengen. Dit door middel van uitleenpakketten te verspreiden over heel Vlaanderen bij MOEV en sport.vlaanderen uitleendiensten. Deze zijn gratis ter beschikking om 3 weken mee aan de slag te gaan. We werken met verschillende spelvormen om de sport schermen op een leuke en creatieve manier tot bij de leerlingen te brengen. Om de leerkrachten te ondersteunen is er een volledige leerlijn, invulling sportdag, handleiding en gedigitaliseerde leerstof op de SAMapp aanwezig.
Ga zeker eens een kijkje nemen op onze website voor meer info: https://www.vlaamseschermbond.be/schermen-op-school-2/


Methodiek
 • leraar gestuurd onderwijs
 • leerling gestuurd onderwijs

Door middel van de SAMapp kan je al leerkracht zelf je eigen les samenstellen of de leerlingen kunnen met gebruik van de tablet taakgericht aan de slag gaan.

Beginsituatie

Leerkrachten LO (of lagere school?) die open staan voor nieuwe projecten, die creatief en actief willen participeren aan deze sessie. 

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Mathias Huybens
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding: kleuteronderwijs

Inhoud

Aan de hand van beweegverhalen voor 1ste en 2de kleuters en de sportspeeltuin voor 3de kleuters inspireert Little Ball Village jaarlijks 10000 kleuters om de juiste sport te kiezen.

Algemene principes van het Little Ball Village sporttraject uitgelegd

Praktische oefeningen die elke lesgever die met kleuters werkt kan gebruiken. 


Methodiek

Praktische on-court sessie

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Roger Fuchs
Doelgroep
Leraren bewegingsopvoeding: kleuteronderwijs
Doelstelling
Hoe leer je een kleuter de vaardigheden aan om te overleven? Wat zijn de meest voorkomende moeilijkheden en welke mogelijke oplossingen zijn er.
Inhoud
We overlopen stap voor stap hoe we kinderen over de watervrees helpen en met welke oefenstof en hulpmiddelen we ze horizontaal laten liggen (buik/rug) én leren rechtstaan. We leren hoe we de kinderen moeten ondersteunen (rights and wrongs) en hoe we onze oefenstof opbouwen (variëren en differentiëren). Het aquatisch ademen door neus en mond is belangrijk voor het latere technische zwemmen. We kijken hoe we hier moeten anticiperen.
Methodiek
theorie en praktijk
Beginsituatie
zwemgerief
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Carine Verbauwen
Doelgroep
Leraren bewegingsopvoeding: lager onderwijs
Inhoud

De nieuwe leerlijn zwemmen bestaat uit allerlei vaardigheden die je nodig hebt om op een correcte manier technisch te leren zwemmen. Alleen… niet zoals men “vroeger” leerde zwemmen – maar op een meer natuurlijke manier, beter, efficiënter en meer in lijn met de rest van de moderne wereld. 

Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Carine Verbauwen

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • maandag 23 mei 2022
van 09:15u tot 15:00u

Locatie

KH VIVES Campus Torhout
Sint-Jozefstraat 1
8820 Torhout, België

Prijs

€ 100,00

incl. broodjeslunch

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Kleuteronderwijs
 • Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D22-005