“The kids are in trouble, are they …? Hoe omgaan met probleemgedrag in klas- en schoolcontext? (online)
The teachers can make a difference, yes they can!

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Inhoud

Een leerkracht vandaag heeft het niet altijd onder de markt. In de klas ontmoet hij of zij kinderen waarover hij of zij zich zorgen maakt omwille van druk of ongecontroleerd gedrag. Maar er zijn anderzijds ook de stille, angstige en teruggetrokken kinderen waar hij zich zorgen over maakt. Het zou ook kunnen dat enkele kinderen kampen met een dipje, gepest worden of lijden onder de situatie thuis. Nog andere kinderen gedragen zich erg bijzonder of opvallend zonder dat dit gedrag meteen verklaard kan worden.


Over al deze kinderen  wordt er in scholen gepiekerd en overlegd in multidisciplinaire teams . Deze nascholing  handelt over deze kinderen. In plaats van een opsomming van recepten en tips voor de begeleiding van kinderen,  kiezen we voor een kader dat leerkrachten en schoolteams helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijsleersituaties. Dat is een bewuste keuze. In plaats van ons af te vragen wat er met het kind mis is, gaan we na hoe interacties tussen leerkrachten en kinderen verbeterd kunnen worden. Daarom vertrekken we van een beschrijving van opvoedings- en gedragsproblemen in de klas en geven we stap-voor-stap aan hoe je die moeilijkheden systematisch in kaart brengt, verheldert en aanpakt.


Spreker Maurits Wysmans is opleidingsverantwoordelijke aan de UCLL Sociale Readaptatiewetenschappen : kinderen, jongeren en welzijn. Hij is eveneens deskundige in opvoedings- en gedragsproblemen en auteur van diverse artikels naast  co-auteur van het boek ‘ Praten met ouders’ ( Lannoo Campus )  . Hij is tevens gastprofessor in o.m. Zuid-Afrika en India.   

Methodiek
 • webinar (Zoom)
 • de deelnemers krijgen de deelnamelink per mail doorgestuurd
Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I21-153-A
dinsdag 20 april 2021
19.00u tot 21.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Maurits Wysmans

Aantal edities

1

Prijs

€ 45,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

International

Onderwijsniveau

 • Kleuteronderwijs
 • Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders
 • CLB-medewerkers
 • Paramedische medewerkers
 • Alle geïnteresseerden

 

Maximum aantal deelnemers

60

Code

I21-153