Spring eens in mijn vleugeltjes
Een actieve doe-sessie over poëzie in de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar

Doelstellingen

Binnen een kort tijdbestek verwerven de deelnemers de competentie om op een originele en creatieve manier met poëzie om te gaan. ‘Versjes’ staan niet langer synoniem voor gedichten, maar de ongedwongen inbreng van de kinderen zorgt voor afgewerkte eigen verhaaltjes. Door de klankrijkdom willen de kinderen de speelse gedichten ook graag vertolken.

Inhoud

Tijdens een eerste gedeelte van de vorming maken de deelnemers kennis met verrassende gedichten. Niet het eindrijm overheerst in poëzie die aanspreekt door de vorm, klank, ritme en een kleurrijk taalgebruik. We leggen klemtonen en beklemtoonde rusten; op die manier worden ‘gedichten’ verkorte, verdichte verhaaltjes die nóg meer herkenbaar worden voor de kleuters en leerlingen van de eerste graad. Lees- en luisterplezier gaan hand in hand. Het wordt een kennismaking met poëzie waarin ‘rijmen’ synoniem wordt van ‘spelen met klanken’, van ritme en verhaal. De deelnemers bewegen ritmisch op aangereikte gedichten.

Daarna gaan we zelf aan de slag en word je vaardig gemaakt om met heel veel creativiteit onverwacht leuke gedichten of verkorte verhaaltjes te verzinnen.

Methodiek

Door te fantaseren groeit een ‘woordwolk’ bij prenten, posters of kopieën van bekende meesters. Door te oefenen krijgen gedichten of verhaaltjes plots vorm. De inbreng van de deelnemers zal het afgewerkte product leuk en herkenbaar maken. Of hoe we onze kleuters en leerlingen van de eerste graad kennis kunnen laten maken met kunstenaars uit bv. de Cobra-beweging! En uiteraard nemen ze dan via kleurrijke posters met eigen gedichten ook deel aan een project ‘kunst(ig) op school’!

Beginsituatie

Loskomen van het begrip ‘versjes’ als synoniem voor gedichten en poëzie.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Herman Vander Straeten

Prijs per sessie

  • € 350,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •       Derde kleuter
  •       Eerste graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T21-132