Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar de essentie van effectief onderwijs: een toetssteen voor kwaliteitsvol onderwijs in de klas

Afgelast

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

In de veelheid aan nieuwe tendensen in het onderwijs de essentie van goed onderwijs blijven zien.

Inhoud

Tal van veranderingen in het basisonderwijs komen elk jaar opnieuw op ons af: co-teaching, zelfgestuurd en coöperatief leren, geïntegreerd werken, nieuwe werkvormen, etc. Worstel je wel eens met de vraag: werkt dit allemaal? Doe ik het nog wel goed? Wat is doel en wat zijn (sléchts) middelen of wat is verpakking?

In deze nascholing gaan we op zoek naar de essentie van effectief onderwijs. Effectief wil zeggen: met effect op. We beogen met goed onderwijs betere leerprestaties en leervorderingen. Bovendien willen we ook dat kinderen graag naar school komen. We bieden een beperkt aantal handvatten voor kwaliteitsvol basisonderwijs: een soort toetssteen om telkens weer terug te koppelen naar leerwinst en welbevinden. Dit kan helpen om verantwoorde keuzes te maken vanuit een zorg voor sterk basisonderwijs.

Methodiek

Uiteenzetting met praktijkvoorbeelden

Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I22-010-A Afgelast
woensdag 1 december 2021
14.00u tot 17.00u
KH VIVES Campus Brugge
p/a Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Ann De Jaegher

Aantal edities

0

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •    Gewoon Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

40

Code

I22-010