Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Doelstellingen
 • Visie krijgen op dit vaak voorkomend fenomeen;
 • Handvatten aanreiken naar aanpak op school.
Inhoud
 • het WIE-WAT-WAAROM-WANNEER van zelfverwonding bij leerlingen
 • handvatten voor een eerste gesprek of voor een gesprek bij een vermoeden van zelfverwonding 
 • tips over hoe de dagelijkse omgeving, (o.a. leraren en vrienden) 'helpend' kan zijn voor deze leerlingen;
 • inhoud van begeleidende gesprekken door leerlingenbegeleiders/zoco's;
 • tips voor de EH-verantwoordelijke op school;
 • verwijzing naar externe diensten;
 • richtlijnen voor het indijken of voorkomen van krasepidemies.


De aanpak is gebaseerd op het oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet en op basis van eigen ervaring als leerlingenbegeleider.
De aanpak is ook bruikbaar bij het omgaan met andere psychische problemen of verslavingen.


Methodiek
 • PowerPointpresentatie en toelichting met veel praktische voorbeelden;
 • vraaggesprek met de deelnemers.

Beginsituatie

Geconfronteerd worden met de problematiek op school.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Nadine Callens

Prijs per sessie

 • € 400,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-032