Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Doelstellingen
  • inzicht verwerven in de doelen en leerprocessen die met het brainstormen gepaard gaan;
  • tools verkennen om zinvol te brainstormen met jouw kleuters en jouw BC.
Inhoud

Brainstormen met kleuters is al langer een must. Toch worstelen we als leerkracht met deze activiteit. Het is moeilijk te organiseren en bovendien tijdrovend. En als het resultaat dan niet is wat je ervan verwacht, geef je er liever de brui aan.

EN TOCH … in deze sessie laat ik je zien wat de meerwaarde is van het brainstormen met kleuters, zowel op vlak van het klasgebeuren mee vorm te geven als op het vlak van taalontwikkeling. We gaan samen op weg om van het brainstormen een boeiende, rijke activiteit te maken voor alle kleuters (al dan niet vlot ter taal). Een activiteit die kleuters in staat stelt om ideeën aan te brengen, uit te werken en vooral hun honger naar kennis en talige uitdrukking te voeden.

Voor het Katholiek onderwijs: deze sessie past binnen de visie van ZILL.

Opgelet! Deze vorming kan enkel aangevraagd worden buiten de schooluren aangezien de docente full time in het onderwijs staat.

Methodiek
  • PowerPointpresentatie: waarom brainstormen zo zinvol is: inzicht krijgen in de talige ontwikkeling van kleuters + hoe kom je tot zinvol brainstormen en vorm geven van je BC (didactische tips);
  • Diareportage: brainstormen in een graadsklas van 4- en 5-jarigen.
Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Sandra Van Rijzeghem

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Kleuteronderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-176