Dat is mediawijs!
Mediawijsheid en kritisch denken op school en in de les

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

De basisdoelstelling van deze workshop is de kennis over mediawijsheid en de daaraan gekoppelde vaardigheden van leraren secundair onderwijs uitbreiden, zodat ze ook in hun eigen lessen en op school rond mediawijsheid en kritisch denken aan de slag kunnen met hun leerlingen. Mediawijze leraren creëren namelijk mediawijze leerlingen. 

Inhoud

Laatstejaarsleerlingen die leren solliciteren, kijken vaak verschrikt als ze ontdekken dat werkgevers eerst hun digitale voetafdruk checken voor ze hen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Leerlingen uit de tweede graad kunnen soms niet geloven dat niet alles wat in de krant staat objectief en correct is.  Hoe maken we komaf met die verwonderde reacties en zorgen we bij onze leerlingen (en onszelf) voor een wijzere omgang met media? In deze praktische workshop over verschillende aspecten van mediawijsheid, krijgen leraren secundair onderwijs een introductie tot deze onderwerpen, trainen ze hun eigen skills en worden ook lessuggesties en inspiratietips aangeboden om rond mediawijsheid te werken op school. De inhoud van deze workshop kan worden afgestemd op specifieke vragen van het schoolteam en/of de profielen van de deelnemende leraren.

Methodiek

Verschillende activerende en communicatieve werkvormen komen aan bod om kritisch denken en mediawijsheidscompetenties te bevorderen. 

Beginsituatie

Leraren met interesse in mediawijsheid. 

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Annelene Timmermans

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-203