Dag van godsdienst (BaO)
Voor alle geïnteresseerden

Afgelopen

Inhoud

Timing:

08.30 u. - 09.00 u.: onthaal + didactische leermiddelenbeurs

09.00 u. - 09.30 u.: plenumreferaat in de aula

09.30 u. - 10.45 u.: werkwinkels beurt 1

10.45 u. - 11.15 u.: pauze + didactische leermiddelenbeurs

11.15 u. - 12.30 u.: werkwinkels beurt 2


Locatie:

Centrum d'Abdij

Baron Ruzettelaan 435

8310 BRUGGE (Assebroek)

We verwelkomen jullie graag veilig in d’Abdij. Gelieve een mondmasker te dragen bij verplaatsingen in het gebouw en waar het druk is. Zodra je op een veilige afstand neerzit, kan je het mondmasker afzetten. Dank je wel alvast!

Plenumreferaten

Doelgroep
 • Leraren basisonderwijs (kleuteronderwijs en lager onderwijs)
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
Doelstelling

Inspiratie, fantasie aan het werk zetten, ontspanning.

Inhoud

Drie bomen dromen over hun toekomst. De één al grootser dan de andere.

De realiteit lijkt eerst heel hard en heel bedroevend, maar dan schemert er iets wonderlijks door…

Methodiek

zandkunst theatervoorstelling

Beurten
 • A: 09:00 tot 09:30
Docenten
 • Immanuel Boie

Werkwinkels

Doelgroep
 • Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter
 • Leraren lager onderwijs
 • Leraren buitengewoon onderwijs
 • Leraren godsdienst, muzische vorming, plastische opvoeding, techniek, ...
Doelstelling

Met de vingers in droog zand tekenen op een lichtbak. 

Een verhaal opbouwen met tekeningen die in elkaar overvloeien. 

Inhoud

Deze techniek is zowel in W.O.-lessen als lessen muzische vorming bruikbaar, maar vandaag focussen we op het vak Godsdienst:

 • Welke bijbelverhalen willen we in zandtekeningen in de klas of een viering in beeld brengen?
 • Welke scènes kies je, om technische of theologische redenen?
 • Welke beelden/symbolen kunnen we gebruiken bij het betreffende verhaal?

  In het praktisch gedeelte bouw je in groepjes van twee of drie rond het verhaal van je keuze een korte voorstelling op: zandtekeningen die in elkaar overlopen, maar ook een begeleidende tekst. Hierbij begeleidt de zandkunstenaar actief met tips en tricks.

Je gebruikt een overheadprojector die op veel scholen werkloos in de kelder of op zolder staan.

Methodiek

We beginnen met een initiatie in de basistechnieken + groepsgesprek.

Zelf in groepjes van drie een korte voorstelling opbouwen.

We werken naar een toonmoment door vrijwillige deelnemers.

Tot slot: ideeën om dit in de klaspraktijk en in vieringen te gebruiken.

Beginsituatie

Tekentalent, fantasie en creatief denken is een voordeel, maar niet vereist voor deze workshop.

Beurten
 • B: 09:30 tot 10:45
Docenten
 • Immanuel Boie
Doelgroep
 • Leraren kleuteronderwijs en onderbouw
 • Leraren buitengewoon onderwijs
 • Leraren levensbeschouwelijke vakken, leraren LO, kinesisten en zorgleerkrachten
Doelstelling

Tijdens deze werkwinkel maak je kennis met mindfulness voor kinderen, je ervaart de kracht van het NU en leert hoe je het in de klaspraktijk uitbouwt in je godsdienstlessen en daarbuiten. 

Inhoud
 1. Theoretische benadering van mindfulness: voor wie?  wat?  waarom?  waar? 
 2. Voorstelling van een voorbeeldproject uit de klaspraktijk
 3. Zelf ervaringen opdoen in verkorte oefeningen
 4. Stilte, hoe ervaar jij dat? 
 5. Geleide meditatie 
 6. Reflectie-moment
 7. Ideeënwinkel bekijken en overlopen van het materiaal en de syllabus
 8. Dankmoment


Methodiek
 • Een stukje theorie aan de hand van een Powerpoint;
 • Ervaren wat mindfulness is via doelgerichte oefeningen. De Meditatie-oefeningen aangepast aan de doelgroep;
 • Tentoonstelling van bruikbaar materiaal, ideeënwinkel.
Beginsituatie

De leerkrachten hoeven geen voorkennis te hebben, enkel een “open mind” en de bereidheid om samen de wonderlijke wereld van mediteren en mindfulness met kinderen te ontdekken.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Een yoga-matje met kussentje is wenselijk indien je de oefeningen graag liggend uitvoert, een makkelijk kussen om op de grond te zitten is ook mogelijk
Beurten
 • B: 09:30 tot 10:45
Docenten
 • Katrien Tuyaerts
Doelgroep
 • Leraren lager onderwijs (bovenbouw)
 • Leraren buitengewoon onderwijs
 • Leraren levensbeschouwelijke vakken, LO, kinesisten, zorgleerkrachten
Doelstelling
Tijdens deze werkwinkel maak je kennis met mindfulness voor kinderen, je ervaart de kracht van het NU en leert hoe je het in de klaspraktijk uitbouwt in je godsdienstlessen en daarbuiten. 
Inhoud
 1. Theoretische benadering van mindfulness: voor wie?  wat?  waarom?  waar? 
 2. Voorstelling van een voorbeeldproject uit de klaspraktijk
 3. Zelf ervaringen opdoen in verkorte oefeningen
 4. Stilte, hoe ervaar jij dat? 
 5. Geleide meditatie 
 6. Reflectie-moment
 7. Ideeënwinkel bekijken en overlopen van het materiaal en de sylabus. 
 8. Dankmoment


Methodiek
 • Theorie aan de hand van een Powerpoint presentatie
 • Ervaren wat mindfulness is via doelgerichte oefeningen
 • Meditatie-oefeningen aangepast aan de doelgroep. 
 • Tentoonstelling van bruikbaar materiaal, ideeënwinkel. 
Beginsituatie

De leerkrachten hoeven geen voorkennis te hebben, enkel een “open mind” en de bereidheid om samen de wonderlijke wereld van mediteren en mindfulness met kinderen te ontdekken. 

Materiaal door deelnemers mee te brengen

De deelnemers brengen mee:

Een yoga-matje met kussentje is wenselijk indien je de oefeningen graag liggend uitvoert, een makkelijk kussen om op de grond te zitten is ook mogelijk.

Beurten
 • C: 11:15 tot 12:30
Docenten
 • Katrien Tuyaerts
Doelgroep
 • leraren kleuter en eerste graad lager onderwijs
 • buitengewoon onderwijs
Doelstelling

Verkennen en verdiepen van Bijbelverhalen. 

Zill: Rklg3 – Muva3 – TOmn2 – Tomn3 – Serv1


Inhoud

Een diorama is een soort kijkkast, een miniatuurwereld, waarmee we een verhaal kunnen verkennen en verdiepen.

Door gebruik te maken van het diorama kunnen we de kleinsten laten kennismaken met een (Bijbel)verhaal. 

Het diorama kan nadien in de godsdiensthoek worden geplaatst. Binnen het ‘zelfstandig spelen en leren’ biedt het dan ervaringskansen en evaluatiemogelijkheden aan. 


Methodiek
 • Kennismaking met de werkvorm
 • Het vertellen met een diorama
 • Praktisch aan de slag gaan en een diorama maken.
Materiaal door deelnemers mee te brengen

Een grote schoendoos en basis knutselmateriaal (schaar, potlood, lat, fijne penselen,...)

Beurten
 • B: 09:30 tot 10:45
 • C: 11:15 tot 12:30
Docenten
 • Myriam Haelvoet
Doelgroep
 • leerkrachten lager onderwijs - derde graad
Doelstelling

In deze werkwinkel leren de deelnemers het spel KARPOS beter kennen. Ze gaan op ontdekking wat dit spel te bieden heeft voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.

Inhoud

Karpos is het Griekse woord voor vrucht. Paulus gebruikt dit woord in zijn brief aan de christenen van Galatië. In het slot spoort hij de lezers aan om zich te laten leiden door de Geest. Wie zo leeft, zal een mooi resultaat zien: de vrucht van de Geest! Met dit spel willen we leerlingen en leerkrachten op weg helpen naar het vormsel, naar de ontdekking wie Paulus is en naar zijn boodschap voor ons vandaag.

Via leuke opdrachten en boeiende vragen gaan ze samen op zoek naar wat de vrucht van de Geest concreet inhoudt en staan ze stil bij de betekenis van het vormsel. We willen de jongeren aansporen om ontvankelijk te zijn voor Gods Geest en om liefdevolle, vreugdevolle, geduldige, vredevolle, vriendelijke, goede, trouwe, zachte en ingetogen jongeren te zijn. Het spel heeft twee grote doelstellingen. Allereerst probeert elke speler individueel zo snel mogelijk het einde van het ganzenbord te bereiken. Anderzijds moeten de spelers samenwerken en zo alle vruchten van de Geest ontdekken. 

Methodiek

Vooreerst zal de context waarin dit spel ontwikkeld werd uit de doeken worden gedaan, daarna krijgen de deelnemers de gelegenheid om in groepjes van vier het spel verder te verkennen.

Beurten
 • B: 09:30 tot 10:45
Docenten
 • Severine Verhulst
Doelgroep
 • Leerkrachten Lager basisonderwijs 
Doelstelling

In deze werkwinkel leren de deelnemers de methode Godly Play kennen aan de hand van het verhaal van Don Bosco, een gloednieuw verhaal voor allen die graag met kinderen en jongeren werken.

Inhoud

Bijbelverhalen verliezen hun kracht nooit, zeker niet als ze op een speelse manier worden verteld. En dat is wat Godly Play doet. Door de combinatie van spel, ritueel, creativiteit en verhaal helpt Godly Play jong en oud in hun gelovige zoektocht. Oorspronkelijk werd de methode ontwikkeld in Amerika. In februari 2012 werd ze ook in Vlaanderen geïntroduceerd. Het is niet te verwonderen dat de Don Boscobeweging van bij het begin mee op de kar is gesprongen van deze vernieuwende en diepgewortelde manier om Bijbelverhalen te vertellen. Want net zoals Don Bosco vertrouwt Godly Play op de kracht van het inzetten van Bijbelverhalen in opvoeding. Zo is het verhaal van Don Bosco ontstaan en in deze werkwinkel kan je met de methode Godly Play én met het verhaal van Don Bosco kennis maken.

Methodiek

Na een korte uitleg over de methode Godly Play wordt een volledige Godly Play-sessie aangeboden. Nadien is er kans tot uitwisseling over de ervaring en tot het stellen van vragen.

Beurten
 • C: 11:15 tot 12:30
Docenten
 • Severine Verhulst
Doelgroep
 • Leerkrachten Lager basisonderwijs.
Doelstelling

Aan de hand van een leerwandeling op de oudste Belgische begraafplaats verkennen we het omgaan met de dood in de voorbije eeuwen. Daarnaast verdiepen we ons op hoe mensen op vandaag oude graven herwaarderen in woord en beeld.  We bieden gaandeweg werkvormen en tips aan om met leerlingen op een zinvolle manier kennis te maken met funeraire kunst, de opgedane ervaringen en vragen te verwerken op persoonlijk vlak.

Inhoud

Net voor Allerzielen bezoeken we de begraafplaats van Assebroek. Al meer dan 30 jaar wordt geijverd om graven te recycleren en gestalte gegeven aan een eigentijdse invulling voor het omgaan met de dood. 


Hugo Verkest en Pieter Vanbiervliet (VIVES Torhout) stippelden een parcours uit om de deelnemers wegwijs te maken bij de beeldvorming vroeger en nu aangaande lijden, sterven en de dood. 


Er worden vooraf, tijdens en na de wandeling diverse werkvormen uitgetest.

Aan de hand van getuigenissen (online) wordt duidelijk gemaakt hoe bepaalde geloofsgemeenschappen op een specifieke manier omgaan met de dood. Ook staan we stil bij een aantal inzichten die ons worden aangereikt door schrijvers en ervaringsdeskundigen.


Methodiek
 • Het leren decoderen en contextualiseren aan de hand van leesroosters van funeraire beelden (inhoudelijk en vormelijk).
 • Het filosoferen en theologiseren bij een beeld of een spreuk.
 • Het vormgeven van een gebedsmoment, een bezinning en een stilte-oefening op locatie of na het bezoek.
 • Een soundscape- oefening en een podcast opzetten.

Beginsituatie

Het uitwisselen van eigen ervaringen:

 • aangaande bezoeken met leerlingen aan een begraafplaats of een monument
 • aangaande rituelen en een eigentijdse invulling over omgaan met de dood binnen een schoolcontext.

Beurten
 • B: 09:30 tot 10:45
 • C: 11:15 tot 12:30
Docenten
 • Hugo Verkest

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • woensdag 27 oktober 2021
van 09:00u tot 12:30u

Locatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen d'Abdij Brugge
Baron Ruzettelaan 435
8310 ASSEBROEK, België

Prijs

€ 68,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •       Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D22-006