Visualiseer de leerinhouden op een overzichtelijke en onderwijskundige manier met dynamische afbeeldingen
Maak dynamische en interactieve afbeeldingen en kaarten om de leerinhoud visueel en overzichtelijk aan te reiken aan de lerenden

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming zelf een dynamische en interactieve afbeelding integreren in de klaspraktijk om zo het leerrendement op leerling- en klasniveau te verhogen.

Inhoud

We merken in ons onderwijs dat leerlingen nood hebben aan structuur en overzicht binnen bepaalde leerinhouden. Om de leerstof en de leerinhoud overzichtelijk aan te reiken, aangevuld met verdiepingsmaterialen zoals filmfragmenten, oefeningen, feedback, kan er gewerkt worden met dynamische en interactieve afbeeldingen die door de leerkracht digitaal aangeleverd kan worden.

Deze interactieve en dynamische afbeeldingen – die aan elkaar gekoppeld kunnen worden – vormen bijgevolg een handige tool om de lerende te ondersteunen bij het studeren. 

Daarnaast bieden deze afbeeldingen audiovisuele ondersteuningen bij leerlingen die minder taalvaardig zijn. Alle tekstbeschrijvingen in de afbeeldingen kunnen voorgelezen worden met de insluitende lezer in meer dan 60 talen.


Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van het programma bestaat uit een inhoudelijke verkenning van de tool en het praktische gebruik in de klaspraktijk.

Tijdens het tweede – meest uitgebreide – deel wordt de tool ThingLink gedemonstreerd en geïllustreerd. De deelnemers gaan tijdens de vorming zelf actief aan de slag met deze aangereikte tool. Deze tool heeft als hoofddoelstelling de lerende een optimaal overzicht te bieden van alle leerinhouden. De good practices van de deelnemers worden op het einde van het programma besproken.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

De deelnemers kunnen een laagdrempelige afbeelding opmaken (bv. in PowerPoint, Canva of een ander fotobewerkingsprogramma).

Deelnemers brengen mee:

 • Eigen laptop: indien de vorming niet doorgaat in een computerlokaal.
 • Hoofdtelefoon: bij voorkeur met microfoon.
 • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Shane Vermeersch

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-093