Versterk het leerproces met een adaptief leerpad
Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming een eigen adaptief leerpad ontwikkelen. De deelnemers kunnen zelf een eigen leerpad voor de leer- en lesdoelen maken, aangepast aan de eigen praktijknoden en -wensen.

Inhoud

In een digitaal adaptief leerpad krijgen de leerlingen oefeningen aangeboden over leerdoelen die zij nog het minst goed beheersen. Het doel hiervan is dat de leerlingen zo efficiënt mogelijk leren. De leerlingen krijgen oefeningen aangeboden die in real-time geëvalueerd worden. Afhankelijk van de score op de oefeningen biedt het adaptief leerpad meer eenvoudige of juist complexere inhouden aan. Zo doorlopen leerlingen het leerproces op hun eigen tempo en hun eigen niveau.

Methodiek
 • Verkenning + demonstratie + hands-on
 • Het eerste deel van de vorming bestaat uit een korte inhoudelijke verkenning van het begrip adaptief onderwijs (vergelijkbaar met een hoorcollege).
 • In het tweede – meest uitgebreide – deel wordt er een eigen adaptief leerpad ontwikkeld binnen de tool Google Formulieren of Microsoft Forms én binnen de tool Nearpod. Binnen deze tool worden alle mogelijkheden toegelicht en gedemonstreerd. Dit met als doel tot een eigen adaptief leerpad te komen, aangepast aan de eigen praktijknoden en -wensen.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers brengen mee:

 • Eigen laptop: als de vorming niet doorgaat in een computerlokaal;
 • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Shane Vermeersch

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-100