Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
  • Inzicht verwerven in een duurzame STEM-aanpak in de klas en op school.
  • Gedifferentieerd leren kijken naar voorbeelden van STEM activiteiten en vaardigheden aanleren voor het opzetten van dergelijke activiteiten in de klas.
Inhoud

Wetenschap en techniek, en bij uitbreiding STEM, dragen bij tot de ontwikkeling van een aantal essentiële vaardigheden en attitudes bij kinderen in het basisonderwijs. Deze vorming richt zich op de implementatie van zinvol STEM-onderwijs op basis van de didactiek van onderzoekend leren. Vanuit de interactie tussen de leerkracht, het kind en geschikt leermateriaal wordt het probleemoplossend en onderzoekend vermogen van het kind aangesproken en aangestuurd. Tijdens de vorming wordt, naast het zelf aan de slag gaan met STEM, ook met filmfragmenten gewerkt die geanalyseerd worden aan de hand van een didactisch model voor goed STEM onderwijs.

Methodiek

Er wordt gebruik gemaakt van een presentatie met slides en filmfragmenten. Inzichten worden omgezet in de praktijk via specifieke activiteiten in groepjes. Er is hiervoor materiaal voorhanden waarmee aan de slag gegaan wordt. Er is reflectie en bespreking van de activiteiten in groep.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Kristof Van De Keere

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-121