Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Herstelgericht werken
Conflicten op een duurzame, verbindende manier aanpakken

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • De kracht kennen van herstelgericht werken. 
 • Een conflict met behulp van herstelvragen in verbinding kunnen herstellen. 
 • Op een verbindende manier uiten wat we zelf verlangen. 
 • Gemotiveerd zijn om herstelcultuur te implementeren op school. 
Inhoud

Met het schoolteam er expliciet voor kiezen om conflicten op een herstelgerichte manier aan te pakken.
Bij het vaststellen van onaanvaardbaar gedrag, conflict, richt je je niet op de persoon maar wel op het foute gedrag en de schade die er is.
In verbinding herstellen in plaats van uitsluiten. Dit is een heel andere invalshoek dan we gewoon zijn.
Hoe breng je dit in de praktijk? Uiteraard kun je dit niet als enkeling aanpakken: dit moet een beleid van de school zijn, waar én de directeur, én het opvoedersteam én alle leraren achter staan.
We maken kennis met verschillende herstel methodieken, reflecteren op een herstelhouding en staan stil bij de visie van herstelgericht werken.

Methodiek

Deze methodiek vertrekt vanuit een cirkelopstelling. Kennismaken met, toepassen van, ervaren en inoefenen van herstelgericht werken komen aanbod. Een interactieve werkvorm waar input en concreet aan de slag gaan elkaar afwisselen.

Beginsituatie

Openstaan voor, gemotiveerd zijn om te reflecteren over een herstelhouding.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Annick Dheedens

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T21-205