Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen

Doelstellingen
 • Inzicht in de welzijnswet;
 • Voorkomen en oplossen absenteïsme & demotivatie van medewerkers;
 • Organisatie van een efficiënt welzijnsbeleid;
 • Praktische oplossingen in eigen school & teams.
Inhoud

Wat is stress? Van positieve stress naar roofbouw.

Oorzaken & gevolgen van stress op de werkvloer: Meten, oplossen & opvolgen actieplan.

 • Procedures in welzijnsbeleid.
 • Voorkomen afwezigheid of demotivatie van medewerkers.
 • Oplossen en omgaan met oorzaken en gevolgen van absenteïsme en demotivatie van collega’s.
 • Leren hoe om te gaan met kort- en langdurig afwezigen (om diverse redenen) en re-integratie.
 • Structurele aanpak van oorzaken van stress op het werk en erbuiten.
 • Opstellen van een actieplan om oorzaken van stress op de werkvloer op te lossen in eigen team en in  de school.
 • Diverse medewerkers betrokken in het antistressbeleid, oorzakelijk & structureel.
 • Casus: antistressteambuilding: diverse voorbeelden die werken in de praktijk op korte en lange termijn.
Methodiek
 • Theoretische achtergronden & procedures.
 • Interactief, vertrekkend vanuit het kader van de doelstellingen van het beleid van de school.
 • Voorbeelden via praktische casussen: Wat werkt er? Wat werkt er niet? Waarom? Hoe welzijnsbeleid toepassen & indijken van stress bij jezelf & medewerkers.
Beginsituatie

Gemotiveerd zijn een welzijnsbeleid duurzaam te hanteren en te implementeren.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Nicole Vandeweghe

Prijs per sessie

 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-105