Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende antwoord geeft op de leernoden van leerlingen

Doelstellingen
 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende het waarom, het hoe en het wat van ‘flexibele leerwegen'.
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen een aangepast organisatiemodel voor hun school uittekenen
 • Attitudevaardigheid: deelnemers staan open voor systeemverandering en durven het huidig leerstofjaarklassensysteem aanpassen.
Inhoud

Tijdens deze sessie behandelen we volgende inhouden:

 • We behandelen de beperkingen van het leerstofjaarklassensysteem vanuit de huidige onderwijscontext.
 • We bespreken hoe we vanuit systeemdenken een nieuwe pedagogische structuur voor leren kunnen opzetten.
 • We behandelen heel wat verschillende praktijkvoorbeelden.
 • We ontwerpen een eigen nieuwe pedagogische structuur voor onze school vertrekkend van de leernoden van de leerlingen (‘customer journey’ methodiek) .
Methodiek

Interactieve sessie met werkmomenten

Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Peter Van de Moortel

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-188