De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Doelstellingen
 • De moeilijke communicatie tussen de school en de armsten op gang brengen en vergemakkelijken door de kennis van hun leefwereld en ervaringen;
 • Inzicht krijgen in wat de relatie tussen de armsten en de school beïnvloedt.
Inhoud

De terminologie “4de wereld” is helaas een rauwe waarheid: de armsten leven in een andere wereld dan onderwijsmensen. Als buitenstaander hebben we weinig of geen voeling met die wereld … maar om een goede communicatie met hen te kunnen voeren is het belangrijk dat we ons leren in te leven in hun problemen.

In het eerste deel gaan we dan ook samen op verkenning in de wereld van de armsten: wat is “armoede” en hoe beïnvloeden hun levensomstandigheden de jongeren waarmee wij in klas op weg naar een diploma willen? Dit doen we zoveel mogelijk aan de hand van een gesprek met een papa/mama die in armoede leeft.

Daarna proberen we op basis van getuigenissen van de armsten onze communicatiemethoden aan te passen om respectvol met elkaar om te gaan en samen vooruit te komen.

Kan ook als plenair referaat gebracht worden.

Methodiek

Af te spreken:

Indien mogelijk steeds gecombineerd met een getuigenis van een ouder in armoede

 • Referaat met mogelijkheid tot vragen achteraf;
 • Interactief op verkenning in de 4de wereld en op zoek naar communicatietips;
 • Stellingenspel met bespreking;
 • Filmfragment met bespreking, opdracht tot toepassingsmogelijkheden in eigen school.
Beginsituatie

Openheid om onbevooroordeeld op verkenning te gaan in de 4de wereld en op basis van die kennis te zoeken hoe we de communicatie tussen de 2 werelden kunnen optimaliseren.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-016