Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad

Afgelopen

Inhoud

Timing:

08.30 u. - 09.00 u.:     onthaal + didactische leermiddelenbeurs

09.00 u. - 10.30 u.:     plenumreferaat 1 - Pieter Boussemaere

10.30 u. - 12.00 u.:     plenumreferaat 2 - Herman Clerinx

12.00 u. - 13.00 u.:     broodjeslunch met koffie, frisdrank en water + didactische leermiddelenbeurs  

13.00 u. - 14.30 u.:     werkwinkels: beurt 1

14.30 u. - 16.00 u.:     werkwinkels: beurt 2

Het is verplicht om een mondmasker te dragen bij het betreden van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Dank je wel alvast!

Plenumreferaten

Inhoud

Klimaatverandering is van alle tijden. Dat is zeker. Maar wat maakt de huidige dan anders? Deze lezing gaat na wat we kunnen leren uit het klimaatverleden dat relevant is voor vandaag. Was het ooit veel warmer? En welke invloed had dit op de zeespiegel en het leven op aarde? En hoe moeten we het ontstaan van de menselijke beschaving daarin kaderen? En wat met de zogenaamde ‘kleine ijstijd’ of ‘warmere middeleeuwen’?

Op deze en andere vragen mag je een antwoord verwachten. We gaan daarbij vele (honderd)duizenden jaren terug in de tijd. Dus, fasten your seatbelts!


Methodiek

Referaat met interactie

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
Docenten
 • Pieter Boussemaere
Doelstelling

Inzicht geven in de Romeinse aanwezigheid in onze streken, en in wat ervan overblijft.

Inhoud

Vloektabletten, wachttorens, mijlpalen en tumuli: het zijn overblijfselen uit de tijd dat Nederland, België en Luxemburg tot het Romeinse rijk behoorden. Bekender nog zijn de rijkelijke villa’s, imponerende tempels en luxueuze steden. 

Maar hoe groots was de Romeinse geschiedenis werkelijk in onze streken? In een rijk geïllustreerde lezing gaan we door de rijke geschiedenis van de Romeinen in onze streken. Op basis van de meest recente inzichten vertellen we over hun opkomst, leven en verdwijnen en brengen we het relaas van de Romeinen bij ons.

Tegelijkertijd nemen we jou mee naar talloze plekken waar ook bij ons de Romeinse geschiedenis nog altijd te vinden is. Want de langdurige strijd om de macht liet ook hier sporen na. Het dagelijks leven van de volkeren die al eeuwen in de Lage Landen leefden werd grondig door de Romeinen beïnvloed. Op honderden plaatsen in de Lage Landen is die geschiedenis nog zichtbaar. We bewijzen dat niet alleen rond de Middellandse Zee maar ook in de Lage Landen nog verrassend veel aan de Romeinen herinnert.

Een herinnering aan een roemrijk verleden dat tot vandaag zichtbaar blijft.

Methodiek

Lezing met PowerPointvoorstelling

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:00
Docenten
 • Herman Clerinx

Werkwinkels

Doelstelling
 • Krijg inzicht in wat breed evalueren in de lessen geschiedenis kan betekenen.
 • Versterk je feedback zodanig dat je met meer efficiëntie een grotere leerwinst bij je leerlingen kan bereiken. 

Inhoud
Goed evalueren binnen het geschiedenisonderwijs betekent meer dan enkel kennis opvragen. Breed evalueren is een must, willen we onze leerlingen leren historisch denken. Tijdens deze sessie:
 • lichten we kort toe waarom breed evalueren een must is (en waarom je al aan breed evalueren doet);
 • lichten we aan de hand van enkele voorbeelden toe wat breed evalueren kan inhouden;
 • geven we tips hoe je verbeterwerk tot meer leerwinst kan leiden (en misschien ook tot minder tijdverlies voor jezelf). 

Methodiek
Deze sessie is een kennismaking met breed evalueren. We wisselen theorie met voorbeelden af. We brengen zelf uiteraard voorbeelden mee maar willen zeker de deelnemers de kans geven elkaar te inspireren.  
Beurten
 • C: 13:00 tot 14:30
 • D: 14:30 tot 16:00
Docenten
 • Tim Puttevils
 • Li's Verheyden
Doelgroep
Leraren eerste graad A
Inhoud
Hoe stimuleer je leerlingen om te investeren in hun leerproces? Hoe wakker je hen aan om in te zetten op leerwinst? In deze workshop starten we vanuit de theorie om vervolgens met praktijkvoorbeelden te illustreren hoe effectieve feedback in het vak geschiedenis een plaats kan krijgen. 
We presenteren hoe we een feedbackproces opbouwen doorheen een trimester, leerplandoelgericht, ontwikkelingsgericht én leerlinggestuurd.
Methodiek
Via een kort theoretisch kader krijg je handvatten om meteen zelf motiverend en doelgericht aan de slag te gaan met feedback, feed up en feed forward. 
Beurten
 • C: 13:00 tot 14:30
 • D: 14:30 tot 16:00
Docenten
 • Soetkin Claeys
 • Els Wybo
Doelgroep
Leraren eerste graad A
Doelstelling
Uitwisselen van ideeën en bedenkingen omtrent het werken met het nieuwe leerplan.
Inhoud

Deelnemers aan deze sessie wisselen creatieve ideeën en bedenkingen uit over het nieuwe leerplan.
Een aantal topics die aan bod zullen komen:
 • Hoe wordt het historisch denken heel concreet bij mij in de klas gebracht?
 • Welke leerplandoelen vind ik moeilijk realiseerbaar?
 • Is mijn evaluatie veranderd door de nieuwe leerplannen?
 • Hoe probeer ik te differentiëren?
 • Welke tools gebruik ik voor feedback?
 • Welke doelstellingen van het GFL (Gemeenschappelijk Funderend Leerplan) probeer ik te realiseren? Zie ik mogelijkheden op ict-doelen te realiseren binnen geschiedenis?
 • Heeft het afstandsonderwijs mijn huidige lesgeven veranderd?


Methodiek
Rondetafelgesprek
Materiaal door deelnemers mee te brengen

Eigen creatieve ideeën en concrete voorbeelden.
Beurten
 • C: 13:00 tot 14:30
 • D: 14:30 tot 16:00
Docenten
 • Cathy Lecoutre
 • Pascal Holvoet
Doelstelling
 • Je leert bestaand lesmateriaal met betrekking tot bronnengebruik adequaat evalueren. 
 • Je leert vragen formuleren bij bronnen die aanzetten tot historisch denken.
Inhoud
In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen en dat je bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kan je leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kan je via bronnen historisch denken aanscherpen? Aan de hand van voorbeelden uit de tweede graad maak je kennis met de voornaamste principes van ‘kritisch redeneren met en over bronnen’: bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit van bronnen.
Methodiek
Interactieve sessie
Beurten
 • C: 13:00 tot 14:30
 • D: 14:30 tot 16:00
Docenten
 • Griet Frère

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • dinsdag 12 oktober 2021
van 09:00u tot 16:00u

Locatie

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België

Prijs

€ 100,00

inclusief broodjeslunch

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs
 •    Eerste graad
 •    Tweede graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D22-008