Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart

Doelstellingen
 • Zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht;
 • Leren hoe reflectie over product en proces uitgelokt kan worden;
 • Inzien wat het verschil is tussen muzische (les)doelen bij een activiteit evalueren en het evalueren van de muzische ontwikkeling van een kind.
Inhoud

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie zetten we die zoektocht verder vanuit enkele concrete inzichten en instrumenten die aansluiten bij de visie op breder evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kan reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken. Daarna zoomen we uit: je ontdekt waarom het interessant is niet alleen de les of de concrete opdracht te evalueren, maar ook naar de persoonlijke muzische ontwikkeling van de leerling te kijken. De sessie nodigt het team uit om mee te denken over evaluatie vanuit de schooleigen context en noden.

Deze vorming wordt georganiseerd i.s.m. Tenz.

Methodiek

Actieve sessie ondersteund door presentatie.

Beginsituatie

Dit is een vervolgsessie, je team volgde reeds 'Muzisch fundament' en 'Muzisch ontwerpen'.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Oetang bvba
 • Tenz vzw

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-136