Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Doelstellingen

Deelnemers aan deze sessie verwerven volgende competenties:

 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende metacognitie, de logische denkniveaus en gesprekstechniek voor dieptegesprekken
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen verschillende methodieken toepassen in de gepaste context op hun school en worden zodoende coach in het ondersteunen van persoonsgebonden ontwikkeling
 • Attitudevaardigheid: deelnemers beschouwen zelfsturing als een essentieel en motiverend element van persoonsgebonden ontwikkeling.
Inhoud

Zelf-‘empowerment’ als krachtige sleutel tot persoonlijkheidsontwikkeling

Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken

Wat betekent de growth mindset tegenover de fixed mindset en wat heeft dat als gevolg voor ons didactisch handelen en feedback geven? (Dweck)
Omgaan met tegenslagen, hoe maken we kinderen sterk wanneer mislukken de overhand neemt? De snel veranderende context vraagt flexibiliteit en denken en handelen. Hoe kunnen we probleem denken ombuigen tot denken in uitdagingen?

Dit aanbod is bedoeld als ondersteuning van de uitwerking van persoonsgebonden ontwikkeling op de basisschool.
De reeks bestaat uit 4 modules die één geheel vormen, maar ze kunnen ook apart gevolgd worden.

Kenmerk van deze reeks: krachtige inzichten, ondersteund met bruikbare methodieken op school.

Methodiek

De verschillende inzichten, methodieken en instrumenten worden toegelicht. Daarnaast worden verschillende instrumenten concreet besproken en uitgetest op hun toepassingsmogelijkheden binnen de eigen schoolcontext in de vorm van dialoog en interactieve werkmomenten.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Peter Van de Moortel

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Zorgcoördinatoren
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-186