“Yes, we can!” Over motivatie en perfectionisme bij het leren

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • Inzicht in de basisbehoeftes van leerlingen;
 • Inzicht in de werkzame factoren die zorgen voor psychische groei en/of stabiliteit;
 • Handelingsgerichte adviezen ter ondersteuning van de motivatie bij leerlingen;
 • Inzicht in de mechanismen die perfectionisme funderen;
 • Handvatten ter ondersteuning van de aanpak van perfectionisme.
Inhoud

Aan de hand van de zelfdeterminatietheorie (ZDT, Deci e.a.) kunnen we begrijpen hoe Autonomie, verBondenheid en Competentie (ABC) de basis vormen voor psychische groei. Deze vitamines zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen. Ook bij het leren: ze zijn het fundament voor een goede motivatie om zin in het leren te zien, om er zin in te krijgen en om perspectief te zien in de eigen toekomst. Hoe kunnen we er mee voor zorgen dat leerlingen en studenten positief kijken naar het leren?

Met de zelfdeterminatietheorie als handvat kunnen we amotivatie, extrinsieke en intrinsieke motivatie bij leerlingen beter begrijpen en ondersteunen. Op eenzelfde manier kunnen we ook focussen op perfectionisme dat we in het onderwijs bij veel leerlingen kunnen herkennen als de zware last die ze is, maar dat we ook beter kunnen begrijpen om handvatten voor de klaspraktijk of de ondersteuning door ouders en leerkrachten te kunnen aanbieden. 


Methodiek

Interactief hoorcollege met individuele en/of groepsopdrachten

Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Bram Deeren

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •          Derde graad
 • Secundair Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Administratief ondersteunend personeel

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-242