Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen (online)
Samen voor de klas met een goede taakverdeling

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen
 • Exploreren hoe iedere leerling en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die het nodig heeft;
 • Inzicht verwerven in de verschillende co-teaching modellen met als doel:
  het welbevinden van de leerlingen te verhogen;
  beter onderwijs op maat te bieden;
  meer werkplezier voor de leraren te  creëren.
Inhoud

Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.
Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met andere woorden, co-teaching kan de leeromgeving meer inclusief maken.

Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende teamvormen en coöperatieve leerstrategieën.

Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.

In deze workshop bekijken we de verschillende co–teaching modellen. We bekijken de voorwaarden die nodig zijn om deze samenwerking goed te laten verlopen.


Methodiek

Interactieve online sessie

Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I21-171-A
maandag 26 april 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Art de Co vzw

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I21-171